Izgradnja objekata za dubinsko predodvodnjavanje kopa „Drmno“: Nova linija bunara

Izgradnja objekata za dubinsko predodvodnjavanje kopa „Drmno“: Nova linija bunara

Izgradnja „LC 17“ linije bunara privodi se kraju. Očekivanja su da će do kraja godine kompletna linija biti puštena u rad.

Ispred fronta napredovanja rudarskih mašina u zoni „Hrastovače“ privodi se kraju izgradnja „LC 17“ linije bunara za dubinsko predodvodnjavanje Površinskog kopa „Drmno“. Izbušena su 62 projektovana bunara na liniji i 13 obodnih. Postavljen je i odvodni cevovod pored linije bunara u dužini od oko pet kilometara, kojim će se ispumpana voda iz kopa odvoditi u prihvatne kanale van eksploatacione konture kopa.

− Zaposleni „Georada“ privode kraju mašinsko i elektro opremanje bunara, koji se po urađenim probama puštaju u rad. Očekujem da će do kraja godine kompletna linija za dubinsko predodvodnjavanje biti u funkciji i povezana sa dispečerskim centrom za daljinsko upravljanje i nadzor sistema za odvodnjavanje kopa „Drmno“ − rekao je Ivan Đukić, rukovodilac Sektora za nadzor investicija u rudarstvu.

Đukić kaže da su nastavljeni radovi na kompletiranju zapadnog gravitacionog cevovoda kojim će se vode sa dubinskog i površinskog odvodnjavanja odvoditi u novi kanal koji vodi prema prepumpnoj stanici „Zavojska“, a od nje u Dunav. Radovi na kompletiranju zapadnog gravitacionog cevovoda povereni su zaposlenima „Georada“. Ukupna dužina cevovoda po završetku radova biće 2,2 kilometra.

KOMENTARIŠI