Izgradnja objekata za zaštitu PK „Drmno“ od podzemnih voda: Ekran od 2023....

Izgradnja objekata za zaštitu PK „Drmno“ od podzemnih voda: Ekran od 2023. godine

Od 2023. do 2027. godine treba da se izgradi vodonepropusni ekran koji je u funkciji zaštite kopa od podzemnih voda. Imaće dužinu između šest i po i sedam kilometara.

U cilju efikasnije zaštite kopa „Drmno“ od podzemnih voda planirana je i izgradnja vodonepropusnog ekrana. Reč je o veoma zahtevnom i u tehničko-tehnološkom smislu složenom objektu koji će se prostirati od istočne do zapadne granice ugljenog ležišta „Drmno“.

– S obzirom na činjenice na terenu i dinamiku izrade vodonepropusnog ekrana, važno je da se promene način i strategija izrade ovog veoma složenog i skupog objekta – kaže Veselin Bulatović, direktor za proizvodnju uglja u ogranku „TE-KO Kostolac“.

Veselin Bulatović, Foto: Energija Kostolac

– Objektivno, domaća privreda i rudarska struka nemaju iskustvo sa izradom ovakvog tipa ekrana koji je u funkciji zaštite kopa od podzemnih voda. U našoj kući postignuta je saglasnost da se pripreme podloge koje posedujemo na osnovu urađenih istražnih bušotina sa parametrima koje želimo postići i da se raspiše javna nabavka po inženjering sistemu. Bulatović objašnjava da izvođač koji dobije posao pre toga mora da dokaže da ima reference u izgradnji ovakve vrste objekta i da nakon urađenog posla na definisanoj deonici uradi projekat izvedenog stanja. Kao naručilac posla ogranak „TE-KO Kostolac“ bio bi u obavezi da s druge strane ekrana, prema ležištu kopa, putem pijezometarskih bušotina kontroliše efektivnost i efikasnost ekrana.

– Primera radi, tehničkom specifikacijom definiše se izrada prvih 100 do 200 metara ekrana. Ako izvođač na toj deonici ostvari zadate parametre, radi se naredna deonica i tako redom – kaže Bulatović.

– Ovo je ispravan tehnički pristup kojim želimo da se za uloženi novac dobije ekran koji će imati željenu funkciju.Prema Bulatovićevim rečima, ekran bi se gradio u periodu od 2023. do 2027. godine. Izvesno je da neće imati dužinu od 12,8, već između šest i po i sedam kilometara. Ostaje još dilema da li će se raditi savršeni ekran, što znači do podine trećeg ili samo do drugog ugljenog sloja sa pojačanim linijama bunara za dubinsko predodvodnjavanje na istočnom i zapadnom delu eksploatacionog ležišta. EPS radi inoviranu studiju za kop „Drmno“ koja će obraditi i pitanje vodonepropusnog ekrana u celosti. Postignuta je saglasnost sa Upravom za proizvodnju uglja o načinu izrade ekrana, a sve u cilju da izgrađeni ekran obezbedi sigurnu zaštitu kopa od podzemnih voda Dunava i Mlave – naglasio je Bulatović.

KOMENTARIŠI