Na Dan Kriminalističko-policijskog univerziteta, na izložbi starih i retkih knjiga, izložena je knjiga o policiji stara dvesta godina, koju je Univerzitetu na ovaj svečani dan ustupilo Udruženje “Adligat” – Muzej srpske književnosti i Muzej knjige i putovanja. Reč je o knjizi na kojoj je knez Mihailo Obrenović, sa unutrašnje strane prednje korice, ostavio svoj potpis i belešku: “12. novembra 1828 godine u Požarevcu”.

Knjiga na kojoj se potpisao je, verovatno, prva srpska knjiga o policiji, štampana 1813. godine, svega dve godine po osnivanju Ministarstva unutrašnjih dela (1811), na čelu sa Jakovom Nenadovićem, prvim ministrom. Pronalaskom ove knjige pomerena je istorija srpske štampe u vezi sa policijom za 40 godina unazad.

Potpis i beleška petogodišnjeg Kneza Mihaila Obrenovića ujedno su dokaz da je knez u tek oslobođenoj Srbiji, zemlji u kojoj nije bilo ni deset pismenih stanovnika, već sa pet godina znao da piše i da je njegov nepismen otac, knez Miloš, smatrao da je pismenost dovoljno važna da svog maloletnog sina uči komplikovanom starom pismu.

Foto: KPU

Naslov knjige je “Policija po izloženiju g. Sonenfelsa”, a prevod na srpski je učinio “zakleti advokat Simeon Petrović” iz Temišvara. Štampana je u Budimu, na narodnom srpskom jeziku tog vremena, a prevodilac u predgovoru, godinu dana pre Vukove “Pismenice serbskoga jezika po govoru prostoga narodu napisane” jasno staje u odbranu korišćenja narodnog jezika u literaturi.

Pored mnogobrojnih studenata, izložbu je posetio i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je bio oduševljen što je imao prilike da vidi izloženu knjigu sa kneževim rukopisom.

Izložba je početak saradnje između Kriminalističko-policijskog univerziteta i Udruženja Adligat, a za sledeću nedelju dogovoreno je potpisivanje protokola o saradnji između ove dve institucije.

KOMENTARIŠI