Izložena knjiga sa potpisom kneza Mihaila Obrenovića od 12. novembra 1828. godine...

Izložena knjiga sa potpisom kneza Mihaila Obrenovića od 12. novembra 1828. godine iz Požarevca

Već sa pet godina, znao je da piše

Na Dan Kriminalističko-policijskog univerziteta, na izložbi starih i retkih knjiga, izložena je knjiga o policiji stara dvesta godina, koju je Univerzitetu na ovaj svečani dan ustupilo Udruženje “Adligat” – Muzej srpske književnosti i Muzej knjige i putovanja. Reč je o knjizi na kojoj je knez Mihailo Obrenović, sa unutrašnje strane prednje korice, ostavio svoj potpis i belešku: “12. novembra 1828 godine u Požarevcu”.

Knjiga na kojoj se potpisao je, verovatno, prva srpska knjiga o policiji, štampana 1813. godine, svega dve godine po osnivanju Ministarstva unutrašnjih dela (1811), na čelu sa Jakovom Nenadovićem, prvim ministrom. Pronalaskom ove knjige pomerena je istorija srpske štampe u vezi sa policijom za 40 godina unazad.

Potpis i beleška petogodišnjeg Kneza Mihaila Obrenovića ujedno su dokaz da je knez u tek oslobođenoj Srbiji, zemlji u kojoj nije bilo ni deset pismenih stanovnika, već sa pet godina znao da piše i da je njegov nepismen otac, knez Miloš, smatrao da je pismenost dovoljno važna da svog maloletnog sina uči komplikovanom starom pismu.

Foto: KPU

Naslov knjige je “Policija po izloženiju g. Sonenfelsa”, a prevod na srpski je učinio “zakleti advokat Simeon Petrović” iz Temišvara. Štampana je u Budimu, na narodnom srpskom jeziku tog vremena, a prevodilac u predgovoru, godinu dana pre Vukove “Pismenice serbskoga jezika po govoru prostoga narodu napisane” jasno staje u odbranu korišćenja narodnog jezika u literaturi.

Pored mnogobrojnih studenata, izložbu je posetio i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je bio oduševljen što je imao prilike da vidi izloženu knjigu sa kneževim rukopisom.

Izložba je početak saradnje između Kriminalističko-policijskog univerziteta i Udruženja Adligat, a za sledeću nedelju dogovoreno je potpisivanje protokola o saradnji između ove dve institucije.

KOMENTARIŠI