U gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, ove poslove nastavljaju da obavljaju osnovni sudovi, sudske jedinice, prijemne kancelarije osnovnih sudova, kao i opštinske uprave.

Iako javnobeležničke poslove danas u Srbiji obavljaju 162 javna beležnika, i dalje postoji 12 područja osnovnih sudova za koje nije imenovan javni beležnik. U tim područjima sudova i dalje će poslove overe obavljati sudovi i opštinske uprave, kao što su to činili i do 1. marta 2017.godine.

Pored imenovanih javnih beležnika, ovlašćenje da obavljaju poslove overe potpisa imaju i zaposleni u kancelariji javnog beležnika – javnobeležnički pomoćnik, saradnik i pripravnik, te će poslove overe nakon 1. marta obavljati više od 400 lica, što je veći broj od broja lica koja su u sudovima radila poslove overe pre 1. marta.

Kada je u pitanju overa potpisa u vezi sa predlogom kandidata za predsedničke izbore, overa potpisa će se od 1.marta obavljati u javnobeležničkim kancelarijama, u mestima u kojima postoji javni beležnik, ili u osnovnim sudovima i sudskim jedinicama, u mestima u kojima nije imenovan beležnik.Kako opštinske uprave ni do sada nisu imale nadležnost za overu potpisa u postupku predlaganja kandidata, ove uprave te poslove ne mogu i neće obavljati ni posle 1. marta.

KOMENTARIŠI