Od 1. jula NOVINA u KUPOPRODAJI NEKRETNINA: I notari upisuju u zemljišne...

Od 1. jula NOVINA u KUPOPRODAJI NEKRETNINA: I notari upisuju u zemljišne knjige

Kupci stanova od 1. jula više neće morati sami da se bave rešavanjem upisa svojih novih nepokretnosti u katastar. Time će se izbeći izvršenja potraživanja prethodnih vlasnika

Kupci stanova više neće morati sami da se bave rešavanjem upisa svojih novih nepokretnosti. Od 1. jula počinje upis po službenoj dužnosti, pa će to, umesto kupaca, raditi notari. Zakon o katastru, međutim, ne ukida mogućnost da građani sami ili preko svojih punomoćnika i dalje traže da se upišu u katastar, naročito ako sumnjaju da će nadležni biti sporiji.

Ako se ispostavi da je postupak upisa već pokrenut po službenoj dužnosti, postupci će se spojiti, a ako nadležni ni nakon 30 dana nije podneo ispravu – postupak će se okončati po zahtevu građanina. A notara, izvršitelja ili sud čeka preispitivanje rada.

– Upis po službenoj dužnosti će omogućiti da više nemamo neupisana prava na osnovu ugovora i presuda, čime će se izbeći pravna nesigurnost tokom uživanja i prenosa prava na nepokretnostima – objašnjavaju u Ministarstvu građevinarstva. – Izbeći će se izvršenja potraživanja prethodnih vlasnika, nemogućnost naplate poreza, naplata “Infostana” od onoga ko nije vlasnik i slične situacije, sve anomalije koje je prouzrokovao važeći sistem upisa isključivo na zahtev stranke.

Foto: Urban City / Ilustracija

Javni beležnici će preko E-šaltera, u automatizovanoj proceduri, pribavljati izvode iz katastra, neophodne za overu ugovora o kupoprodaji. Posle overe ugovora o kupoprodaji, digitalizovaće ga i slati u Republički geodetski zavod da upiše nepokretnost u katastar.

U sledećem koraku notar će slati poresku prijavu i to tako što će od Geodetskog zavoda tražiti procenu vrednosti nepokretnosti. Da bi notar popunjavao i poresku prijavu za plaćanje poreza na apsolutna prava, ova mogućnost mora da se predvidi i u Zakonu o porezu na imovinu, čije su izmene upravo u toku.

Upis po službenoj dužnosti ne odnosi se samo na notare. Za njih ova obaveza počinje 1. jula, a sledeći na spisku su javni izvršitelji. Oni će morati da dostavljaju svoje odluke koje su izvršne od 1. novembra ove godine. Za sudove će ova obaveza početi da važi od početka 2020. godine. Kada je u pitanju podnošenje zahteva, građani više neće moći da ih podnose u papirnoj formi nakon 31. decembra 2020.

ČEKA SE TARIFA

Nadležni su najavili da nova procedura za građane neće biti skuplja, ali tarifa javnih beležnika još nije poznata. Građani trenutno, kada sami podnose zahtev za upis objekta, Republičkom geodetskom zavodu plaćaju 310 dinara taksu za zahtev i 5.500 dinara taksu za upis.

KOMENTARIŠI