Ekološki pristupi u tržištu nekretnina: Prilagođavanje urbanog razvoja održivim praksama

Ekološki pristupi u tržištu nekretnina: Prilagođavanje urbanog razvoja održivim praksama

Foto: Pexels / Los Muertos Crew

U doba rapidne urbanizacije, koja je prouzrokovala nagli porast gradova i prenaseljenost, sve veći naglasak se stavlja na poboljšanje kvaliteta života stanovništva. 

Razvoj industrije i poljoprivrede, porast saobraćaja i modernih aktivnosti dovode do intenzivnog onečišćenja vazduha, vode, tla, vodenih i šumskih resursa, što vodi ka smanjenju biodiverziteta i broja životinjskih i biljnih vrsta. Stanje životne sredine predstavlja direktnu refleksiju kvaliteta života stanovnika.

Ovaj problem postavlja temelje za budućnost gradnje, koja leži u promociji održivih praksi i ekološki prihvatljivih rešenja, kao što su integracija zelenih površina i sistema za reciklažu, te zaštita prirodnih resursa i stvaranje ugodnijeg okruženja. 

Energetski pasoši kao glavni faktor u održivoj tržišnoj dinamici nekretnina u Srbiji

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, novi regulativni zahtevi podstiču primenu održivih praksi u sektoru nekretnina. Jedan od osnovnih elemenata ovog zakona je uvođenje energetskih pasoša, što predstavlja značajan korak ka većoj ekološkoj osvešćenosti na tržištu nekretnina u Srbiji. 

Energetski pasoši, koji će u narednih deset godina postati obavezni za sve zgrade, imaju za cilj da informišu vlasnike i potencijalne kupce o energetskoj efikasnosti objekata, što direktno utiče na to kakva će primarno biti prodaja stanova Beograd i prodaja kuća Beograd, ali i drugim srpskim gradovima.

Ovi pasoši omogućavaju kupcima da bolje razumeju potrošnju energije nekretnina koje razmatraju, što može biti odlučujući faktor pri kupovini. Energetski pasoši detaljno opisuju koliko energije zgrada koristi, što kupcima omogućava da unapred procene troškove života u određenom objektu. 

Očekivanja su da će ova regulativa povećati interesovanje za nekretnine koje su energetski efikasne, a time i njihovu tržišnu vrednost.

Implementacija energetskih pasoša u sklopu Zakona o planiranju i izgradnji takođe utiče na izdavanje stanova Beograd jer podiže standard i očekivanja na tržištu nekretnina.

Stanodavci koji mogu da ponude stanove sa visokim energetskim ocenama moći će da privuku stanare koji su spremni da plaćaju premiju za niže troškove energije i bolju ekološku efikasnost. 

Podsticanje energetske efikasnosti i čiste energije u Srbiji kroz subvencije

Projekat “Čista energija i energetska efikasnost za građane Srbije“, podržan od strane Svetske banke i lokalnih samouprava, obezbeđuje finansijska sredstva za unapređenje stambenih objekata. 

Ovaj projekat predstavlja značajan korak ka poboljšanju energetske efikasnosti i primeni čiste energije u stambenim oblastima u Srbiji. 

Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije nedavno je najavilo nove subvencije za 2024. godinu koje uključuju zamenu stolarije, krovova i kotlova, kao i postavljanje izolacije i solarnih sistema. 

Subvencije pokrivaju do 65% troškova, a posebna podrška je namenjena energetski siromašnim domaćinstvima i područjima sa visokim nivoom zagađenja, gde subvencije mogu pokriti do 90% troškova.

Projekat planira da potroši oko 50 miliona dolara za realizaciju ovih ciljeva tokom narednih godina, obezbeđujući tako niže račune za energiju za građane i doprinoseći smanjenju emisije štetnih gasova. 

Ova inicijativa je deo šire strategije Srbije za promociju energetske efikasnosti i zaštite okoline, što ukazuje na rastuću svest o potrebi za održivim razvojem. Strategija uključuje transparentnost u realizaciji projekata i pružanje detaljnih informacija o dostupnim sredstvima i načinima apliciranja​​.

Zelena budućnost Srbije: Usklađivanje sa globalnim standardima

Napori Srbije na polju energetske efikasnosti i ekoloških standarda u nekretninama pokazuju ozbiljnu posvećenost održivom razvoju, što je usklađeno sa globalnim trendovima. Ovi napori su usmereni na osiguranje energetske bezbednosti i nezavisnosti, a u skladu su i sa očuvanjem životne sredine.

Ovaj pristup je sličan inicijativama u zemljama poput Nemačke i Francuske, koje takođe daju prioritet obnovljivoj energiji i održivim praksama u gradnji, kako u stambenom tako i u komercijalnom sektoru. 

Međutim, iako Srbija čini značajne korake, možda još uvek ne sustiže obim i sprovođenje propisa u poređenju sa ovim razvijenijim ekonomijama. Na primer, Nemačka već dugo primenjuje stroge standarde za energetsku efikasnost zgrada i podstiče korišćenje obnovljivih izvora energije u svim sektorima​.

Pored toga, Srbija usklađuje svoje nacionalne politike sa standardima EU, posebno u okviru pregovora o Poglavlju 32 – Životna sredina, što ukazuje na tekuću adaptaciju kako bi se ispunili strogi međunarodni kriterijumi. Ovo uključuje investicije u energetsku efikasnost i promociju čistije upotrebe energije u različitim sektorima, pozicionirajući Srbiju na putu ka većoj ekološkoj odgovornosti na tržištu nekretnina.

Ekološki pristupi u tržištu nekretnina: Zaključak

Sve ove promene u zakonodavstvu i tržišnim praksama odražavaju širi trend ka ekološki održivijem pristupu u urbanom razvoju, što je od vitalnog značaja za očuvanje okoline i promociju zdravijeg životnog stila u urbanim sredinama. 

Integracijom ekoloških principa, Srbija se postavlja kao država koji vodi računa o budućnosti svojih stanovnika.

KOMENTARIŠI