Izrada projekta obnove stare bolnice u Požarevcu najveća investicija u 2020. godini

Izrada projekta obnove stare bolnice u Požarevcu najveća investicija u 2020. godini

Foto: Urban City // arhiva

Grad Požarevac u tekućoj godini planira realizaciju 98 javnih investicija, u koje će se uložiti 972 miliona dinara. Najveća investicija je izrada projekta obnove stare bolnice, za koji se iz budžeta izdvaja 40 miliona dinara.

One su raspoređene u tri dela, od kojih se prva odnosi na investicije koje će se finansirati iz budžeta za 2020. godinu, a ukupna vrednost im je skoro 260 miliona. Najveća među njima je izrada projekta rekonstrukcije stare bolnice i izgradnja objekta MZ „Čačalica“, u koje će se uložiti 40, odnosno 30,6 miliona dinara.

Na spisku su i rekonstrukcija prostorne celine „Čikoš“, nabavka opreme za merenja kvaliteta vazduha, prva faza izgradnje krematorijuma na Novom groblju, nabavka vodomera, obnova fasada u centru grada, asfaltiranje Jugovićeve ulice. Drugi deo javnih investicija, vredan 512 miliona dinara, realizovaće se iz sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. Među njima su održavanje kišne kanalizacije u Požarevcu i Kostolcu, izgradnja fekalne kanalizacije na više lokacija, širenje toplovodne mreže u gradu i u selima i uklanjanje ambrozije. Treći deo javnih investicija obuhvaćen je Programom za unapređenje uslova života na teritoriji Požarevca i njihova je vrednost 200 miliona dinara. Ove investicije odnose se na asfaltiranje gradskih i seoskih ulica i na obnovu i izgradnju trotoara.

KOMENTARIŠI