Proizvodnja električne energije u „TE-KO Kostolac“: Predato više od 576 miliona kWh

Proizvodnja električne energije u „TE-KO Kostolac“: Predato više od 576 miliona kWh

Termoelektrane u Kostolcu proizvele su tokom januara ukupno 576.947.000 kWh električne energije, koja je predata elektroenergetskom sistemu Srbije. U tom periodu TE „Kostolac A“ je proizvela 172.765.000 kWh, dok je TE „Kostolac“ dala 404.182.000 kWh električne energije.

Ovom proizvodnom rezultatu treba dodati i proizvodnju toplotne energije, koja se koristi za daljinski sistem grejanja Požarevca, Kostolca i okolnih naselja. Konkretno, tokom prethodnog meseca proizvedeno je 77.487 MWht toplotne energije u TE „Kostolac A“, blok A1 je proizveo 36.784 MWht, a blok A2 40.703 MWht.

Godišnji plan proizvodnje električne energije predviđa da se do kraja 2020. proizvede ukupno 6.229.000.000 kWh, što predstavlja zbirni učinak godišnjih proizvodnji TE „Kostolac A“, koja iznosi 1.747.000.000 kWh, i TE „Kostolac B“, koja iznosi 4.482.000.000 kWh.

KOMENTARIŠI