Javna rasprava o Nacrtu odluke o visini stope na imovinu u opštini...

Javna rasprava o Nacrtu odluke o visini stope na imovinu u opštini Veliko Gradište

Foto: Urban City / B.P.

Opštinska uprava opštine Veliko Gradište poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Odluke o visini stope poreza na imovinu u opštini Veliko Gradište, kao i da daju svoje predloge i primedbe.

Javna rasprava se sprovodi počev od 13. novembra i trajaće 20 dana. Organ nadležan za davanje informacija u vezi sa stanjem u oblasti na koju se odnosi predložen Nacrt Odluke o visini stope poreza na imovinu u opštini Veliko Gradište je Odeljenje za lokalnu poresku administraciju, osoba za kontakt Goran Kostić, br. tel. 660-126, e-mail goran.kostic@velikogradiste.rs.

Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine, sa zainteresovanim građanima i predstavnicima udruženja građana i zainteresovanom javnosti biće održan: u sedištu Opštinske uprave, Žitni trg broj 1, u Kancelariji 41-42, dana 03.12.2019. godine, sa početkom u 12 časova.

Dodatne informacije u vezi sa otvorenim sastankom možete dobiti od Odeljenja za opštu upravu, rukovodioca Vesne Milanović na br.tel. 660-122.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Odeljenju za opštu upravu, Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, preko formulara na sajtu opštine, predviđenog za slanje komentara na predmetni Nacrt odluke kao i na sledeću e-mail adresu: vesna.milanovic@velikogradiste.rs

KOMENTARIŠI