JUBILEJ! 30 godina Centra za socijalni rad opštine Malo Crniće

JUBILEJ! 30 godina Centra za socijalni rad opštine Malo Crniće

Centar za socijalni rad opštine Malo Crniće je u aprilu svečano obeležio trideset godina postajanja i rada ove ustanove.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu ; predstavnici Komore socijalne zaštite; predsednik opštine Malo Crniće, Mališa Antonijević sa saradnicima; predsednica Skupštine opštine, Goranka Stević sa saradnicima, direktori javnih preduzća i ustanova, članovi Upravnog i Nadzornog odbora Centra za socijalni rad i brojni drugi gosti.

Prisutne je pozdravila direktorka Centra za socijalni rad, Dijana Mirković, a potom se prisutnima obratio predsednik Opštine, Mališa Antonijević:

„….Da bi jedna zajednica napredovala, moraju dobro raditi i delovati svi njeni članovi. Stub naše zajednice, opštine Malo Crniće su pre svega naši građani, ali i sve institucije koje doprinose organizovanom radu i životu svih nas. Pored obrazovnih, kulturnih i zdravstvenih ustanova na teritoriji naše opštine, veoma važnu ulogu ima i Centar za socijalni rad. Rad Centra je specifičan, jer pre svega reč je o radu sa ljudima koji se nalaze u nejednakom društvenom položaju i kojima su potrebni podrška i oslonac. Taj rad i napor su često nevidlji, onima kojima ta vrsta pomoći nije potrebna, ali taj rad je izuzetno težak i odgovaran. Trideset godina je dug vremenski period, i mnogo toga se menjalo u organizaciji rada same ustanove. Ali, postoji nešto što se nije promenilo i što je prisutno svih ovih 30 godina, nešto što daje pečat socijalnom radu, što je predstavlja temelj socijalne zaštite, a to su ljudske vrednosti i poštovanje ljudskih prava, što se ogleda kroz rad i trud svih zaposlenih bez čijeg zalaganja ne bi ni bilo uspšnog rada same institucije. Centar za socijalni rad odgovorno radi svoj posao, a opštinsko rukovodstvo podržava sve aktivnosti koje doprinose ostvarenju svih prava naših sugrađana. Kolektivu Centra čestitam jubilej i želim puno uspeha u radu i u narednom periodu, jer ogledalo jedne Opštine nije u tome kako se odnosi prema bogatima, već koliko brine o najsiromašnijima“, rekao je predsednik opštine Malo Crniće, Mališa Antonijević.malo crnice czsr 2

„…..Iza nas, 30 godina unazad je teško vreme ispunjeno socijalnim problemima.Raspad države, kolone izbeglica nošene “Vihorom” i “Olujom”, ekonomske sankcije i izolacija zemlje, problemi prognanih, izbeglih i raseljenih lica, bombardovanje zemlje, siromaštvo, period tranzicije, elementarne nepogode, su neprestano bili izazovi na koje je trebalo blagovremeno odgovoriti, pravovremeno i uspešno reagovati. Nije nam bilo lako. Pripadamo grupi malih Centara (malih u odnosu na broj radnika i područje opštine koje pokrivamo), a po problemima i problematici sa kojima se susrećemo , rekla bih podjednako velikim i važnim.

Kada govorimo o našem radu i aktivnostima uvek preispitujemo sebe: da li je dovoljno i dobro, da li je moglo kvalitetnije i drukčije, da li ima dovoljno razumevanja sredine za poslove koje obavljamo. Često smo u situaciji da se zamerimo svojim saradnicima, tj.vama koji sedite ovde, ali nikad zlonamerno, uvek težeći da profesionalno obavimo posao, a pri tome savladavajući nepremostive prepreke, naći rešenja za koje naizgled rešenja nema,ili su negde daleko, skrivena i neprestupačna, mnogo puta koristeći samo nama znane puteve i načine. Posao stručnih radnika Centra se ne završava krajem radnog vremena. On se nosi kući, proživljava, opterećujući i naše porodice. Ali, izabrali smo profesiju koja traži neprestano odricanje i empatiju.Svih ovih godina smo radili i brinuli za svoje sugrađane, za sve one koji su iz raznih razloga ušli u sistem socijalne i porodično pravne zaštite. Najčešće smo na tom putu uspevali i istrajavali, profesionalnim znanjem, odgovornošću i iskustvom učinili da život građana opštine Malo Crniće postane lakši i humaniji. Ali,treba priznati da nismo bili svemoćni, da je uvek moglo više i bolje, da je u proteklom periodu bilo i subjektivnih slabosti, ali i objektivnih teškoća…..Opština Malo Crniće je, uostalom kao i cela Srbija demografski ugroženo područje s velikim brojem staračkih i samačkih domaćinstava, pa je prepoznata usluga Pomoći u kući, koja je zaživela kao nedostajuća usluga. Pored nje potrebne su i druge usluge na lokalnom nivou…” rekla je direktorka Centra za socijalni rad, Dijana Mirković.

Dodelom priznanja: Ministarstu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, Opštini Malo Crniće, Centru za socijalani rad opštine Kučevo sa domskim odeljenjem, Domu zdravlja Malo Crniće, Policijskoj stanici Malo Crniće, Udruženju penzionera opštine Malo Crniće, MZ Kobilje, MZ Crljenac, MZ Veliko Selo, MZ Šljivovac – Centar za socijalni rad se zahvalio na 30- godišnjem istrajavanju i uzajamnom nastojanju da život građana opštine Malo Crniće bude humaniji i bolji.Priznanja je uručila predsednica Upravnog odbora Centra, Zorka Stojanović.

KOMENTARIŠI