Foto: Urban City / B.P.

Socijalno ugrožena domaćinstva sa minimalnim primanjima koja imaju pravo na besplatne kilovate električne energije, gasa, kao i umanjene račune za grejanje preko toplana trebalo bi najkasnije do 19. decembra (ponedeljak) da podnesu zahtev za ostvarivanje ovih beneficija.

Zahtev se podnosi svake godine za narednu kalendarsku, čime se stiče status energetski ugroženog kupca. Na Svetog Nikolu-19. decembra stupa na snagu nedavno usvojena uredba vlade o energetski ugroženim kupcima.

Kako su iz Ministarstva energetike potvrdili pravo na status energetski ugroženog kupca imaju primaoci socijalne pomoći, dečjeg dodatka ili uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica. Oni taj podatak treba da navedu, odnosno zaokruže u obrascu. Takođe, taj status ima i domaćinstvo čiji član koristi medicinske aparate ili uređaje neophodne za održavanje zdravlja, a za čiji rad je potrebno napajanje iz elektromreže, i kome obustavom isporuke struje može biti ugrožen život ili zdravlje. U ovom slučaju, potrebno je da se uz zahtev podnese i izveštaj lekara o korišćenju medicinskih aparata, ugovor o snabdevanju i poslednji račun za isporučenu struju.

Oni koji budu podnosili zahtev treba da znaju da mogu da se opredeli za mesečno umanjenje računa za samo jedan energent. Dakle, ili struju, ili gas, ili grejanje preko toplana. Za one koji troše struju olakšica važiće tokom cele godine, dok za gas i toplotnu energiju umanjenje važe šest meseci, odnosno onoliko koliko traje grejna sezona. Tako da građani u obrascu treba da napišu na koji energent se odnosi zahtev.

Da bi jednočlano domaćinstvo ostvarilo pravo na ove beneficije ukupna primanja ne mogu da budu veća od 21.074 dinara. Porodice sa dva člana ne sme da pređe limit od 33.402, a tročlana 45.729 dinara. Granica prihoda za četvoročlano domaćinstvo je 58.057 dinara. Prema kriterijumu imovno stanje, ukupna površina stambene jedinice za jednočlana domaćinstva ne sme da bude veća od 40, a za dvočlana od 58 kvadratnih metara. Maksimalna površina za porodice sa tri člana je do 66, a sa četiri člana do 74 kvadrata. Limit za petočlana domaćinstva je do 87, a za šestočlana i veća do 96 kvadratnih metara.

KOMENTARIŠI