Kako do kredita za popravke za stambene zajednice u Požarevcu

Kako do kredita za popravke za stambene zajednice u Požarevcu

Foto: B.P.

Oronule fasade, dotrajali liftovi, krovovi koji prokišnjavaju, zajedički su problemi brojnih stambenih zgrada u Požarevcu.

Upravnici zgrada su u poslednjih pet godina obično započinjali od osnovnih stvari po osnivanju zajednica, ali u većini slučajeva novac koji se prikupi nije dovoljan za neka veća ulaganja, naročito kod starijih zgrada.

Kada se na to doda i nemogućnost dogovora sa komšijama, mnogi građani se nađu u začaranom krugu. Rešenje bi mogao da bude kredit koji podiže stambena zajednica.

Poštanka štedionica je trenutno jedina banka koja daje kredit stambenim zgradama za sanaciju fasade, zamenu liftova ili popravku krova koji prokišnjava.

Oni kao garanciju da će zgrada isplatiti kredit traže 4 menice stambene zajednice, koje potpisuje upravnik zgrade.

Ukoliko zgrada ima prihode od izdavanja poslovnog prostora, antena na krovu, ili bilborda, može ih založiti u korist banke i tako povećati kreditnu sposobnost.

Banka ne uspostavlja hipoteku na nekim pojedinačnim prostorima u stambenoj zgradi, banka ne uzima lične menice stanara, fizičkih lica. Znači, direktno – korisnik kredita je stambena zajednica i stambena zajednica je pravno lice koje će otplaćivati kredit.

Foto: B.P.

Da bi jedna zgrada mogla da zatraži kredit od banke, potrebna je saglasnost dve trećine stanara, a da bi ga banka odobrila, zgrada mora da bude upisana u registar stambenih zajednica, da ima upravnika, otvoren račun u banci, da je donela odluku o visini naknade za investiciono održavanje zgrade i time uspostavila rezervni fond zgrade. Takođe je bitno da najmanje 80% stanara redovno izmiruje mesečne obaveze prema stambenoj zajednici (plaća redovno mesečni račun).

Učešće je 20%, a kredit se može podići u iznosu od 150.000 do 4 miliona dinara sa rokom otplate od 12 do 84 meseca, u zavisnosti da li zgrada bira promenljivu ili fiksnu kamatnu stopu.

Opcioni grejs period je uključen u rok otplate kredita i može biti do 12 meseci od dana puštanja kredita/prve tranše kredita u tečaj. U toku grejs perioda se obračunava i naplaćuje kamata.

Svi stanari i neko ko nije učestvovao u glasanju imaju obavezu da plaća ratu tog kredita, jer taj kredit se vraća u ime stambene zajednice. Rate kredita idu preko objedinjene naplate, gde imate određene obaveze, imaćete i stavku kredit i ratu kredita onoliku – kolika je, navodi se između ostalog u uslovima kredita na sajtu Poštanske štedionice.

Dosadašnja praksa je pokazala da bi od nekih sitnijih, pa do onih najkrupnijih investicija, iznos koji bi se izdvajao po stanu bio od 300 do 4.000 dinara po stanu (za ove namene) + troškovi koji se već plaćaju.

KOMENTARIŠI