Kako inflacija utiče na trenutno tržište nekretnina

Kako inflacija utiče na trenutno tržište nekretnina

Foto: Urban City // B.P.

Promene koje porast stope inflacije može izazvati mogu biti izuzetno osetne ukoliko je on nagao i izazvan nekim neočekivanim prilikama. Kao mogući okidač velikih promena u domenu investicionih ulaganja, inflacija može izmeniti situaciju na planu privrednog razvoja uopšte.

Budući da je tržište nekretnina značajan činilac u ovom kontekstu, važno je postaviti pitanje kako porast stope inflacije može uticati na investicije u nepokretnosti. O ovome se može diskutovati iz više perspektiva, te govorimo o izmenama koje mogu osetiti investitori ili kupci, dok se ovo pitanje dotiče i svih industrija koje su u vezi sa sektorom stanogradnje.

Objašnjenje pojma inflacije

Teorijsko objašnjenje pojma inflacije se u osnovi svodi na porast opšteg nivoa cena, a u okviru određenog vremenskog perioda. U praksi, inflaciju prepoznajemo kao smanjenje vrednosti novca, te ćemo morati da izdvojimo veću količinu sredstava za predmete i usluge u koje želimo da ulažemo. Ovo dovodi do brojnih izmena i neretko ima takozvani domino-efekat, te će uticaj inflacije na jedno tržište dovesti do promena na drugom i tako dalje. U svakodnevnom životu

neretko dolazi do toga da se smanjuje kupovna moć pojedinaca, ukoliko prosečna primanja ne prate tokove inflacije, te dolazi do izmena standarda na nivou društva.

Kako inflacija može da utiče na tržište nekretnina?

Povećanje opšteg nivoa cena prirodno dovodi do povećanja cena građevinskog materijala, od čega zavise i cene novoizgrađenih objekata. U osnovi, ovo je nešto što prepoznajemo da se trenutno dešava na tržištu nekretnina. Činjenica je, pri tome, da rast cena novoizgrađenih jedinica postaje trend i povlači ka gore i cene ranije izgrađenih objekata. Ovakva situacija otvara pitanja da li će nekretnine postati manje isplativa investicija ili možemo da očekujemo čak i suprotnu situaciju.

Uticaj inflacije na investitore na tržištu nekretnina

Iz perspektive investitora na tržištu nekretnina inflacija kao izdvojena pojava (dakle, ne uzimajući u obzir pitanje kupovne moći interesenata) ne dovodi do promena. Kako cene građevinskog materijala rastu, povećanje cena nepokretnosti postaje opravdano i počinje da se primenjuje na čitavom tržištu. Na ovaj način investicija sama po sebi biva zaštićena i profit ostaje nepromenjen. Sa druge strane, pad standarda među interesentima može da dovede u pitanje ostvarivanje ciljanog profita, jer u tom slučaju dolazi do nemogućnosti ostvarivanja prodaje po datoj ceni. Na tržištu nekretnina se, međutim, dešava to da kupci čak i više no ranije žele da investiraju u nekretnine iz dva razloga. Prvi razlog za interesovanje za kupovinu nekretnina počiva na činejnici da je ova investicija zaštićena na način koji smo objasnili, a drugi je u vezi sa predviđanjima da će rast cena opstati kao trend i da je dati trenutak bolji za kupovinu nekretnina od svakog narednog. U Srbiji to dovodi do toga da prodaja stanova u Beogradu raste, a zatim i Novom Sadu i svim drugim većim gradovima, a interesenti se pod uticajem iskustva pandemije okreću i ka ponudama na selima i u vikend naseljima.

Uticaj inflacije na kupce nepokretnosti

Kupci se u ovom trenutku nalaze u neobičnoj situaciji, kada neopozivo osete efekte inflacije koja nastupa prilično agresivno, ali istovremeno su procenom budućih tokova ohrabreni da investiraju u nepokretnosti. Nekretnine se ukazuju kao jedna od retkih sigurnih investicija i ovo je razlog što se kupci sve više uključuju na tržište, pomerajući kriterijume za cenu kvardata u skladu sa trendovima. Prodajnu cenu objekata prati i cena najma, te će mnogi uložiti u kupovinu pojedinačnih jedinica i sa ovim ciljem. Čini se da su naposletku najviše pogođeni na ovom tržištu oni koji ne investiraju u izgradnju i koji ne kupuju, već krajnji korisnici, dakle pojedinci koji uzimaju stambene jedinice u najam, odnosno poslovanja koja koriste poslovne prostore.

Rast cena nekretnina je, kao što smo zaključili, trend koji ne jenjava. Prema određenim predviđanjima ekonomskih stručnjaka cene nekretnina će da rastu do 2024. godine, kada se može očekivati njihov postepeni pad. S druge strane, inflacija čije efekte trenutno osećamo je rezultat situacija na globalnom planu koje nisu bile sasvim predvidive, što ukazuje na to da nećemo moći sa sigurnošću da odredimo trenutak kada će niže cene biti mogućnost na datom tržištu. Nekretnine još uvek odlikuje sigurnost u kontekstu investiranja i očekivanog profita, što se u praksi teško može izmeniti i što nesumnjivo ohrabruje ulaganja na ovom tržištu.

KOMENTARIŠI