Kako je esport u Srbiji napredovao i pridobio obožavaoce

Kako je esport u Srbiji napredovao i pridobio obožavaoce

Foto: Unsplash / Florian Olivo

Popularnost eSporta nije zaobišla ni Srbiju. Kada je to u pitanju, definitivno nismo van svetskih trendova, a čini se da situacija u budućnosti može biti sve bolja i bolja. Mesta za napredak ima dosta, ali je svakako napravljen i veliki pomak u odnosu na situaciju od pre desetak godina.

Pre svake konkretne priče o napredovanju eSporta u Srbiji, sigurno će se mnogi odmah zapitati da li je eSport pravi sport ili ne. To u suštini uopšte ne bi trebalo da bude ni bitno jer su to zapravo takmičenja koja se odvijaju putem video igara. I kao i drugi sportovi, i ona imaju svoje igrače, pravila, takmičenja, i sve ono što prati jedan sport. Mnoštvo igrača i fanova eSporta će vam sigurno reći da je u pitanju sport samo u digitalnom obliku, te oko toga ne bi trebalo voditi dalje rasprave. Uostalom, kao što se možete kladiti na sve druge sportove, tako se možete kladiti i na različite eSport igre, a danas postoji mnoštvo online mesta kao što je SuperBet gde to možete bez problema i uraditi. A još jedna stvar koju je potrebno razumeti kada govorimo o ovoj temi je da se pod eSportom podrazumevaju različiti oblici video igara, i da se ne bi trebalo na njih gledati jednodimenzionalno. Kada prihvatimo ove stvari, onda možemo govoriti o tome koliko je eSport zastupljen u Srbiji, i na koji način bi se to moglo poboljšati.

Njegov razvitak je tekao lagano, i išao je zajedno sa razvojem digitalnih tehnologija i njihovih sve većih zastupljenosti u Srbiji. Može se reći da se određeni zamah vidi od početka ovog veka, i da je on iz godine u godinu bio sve veći, a to korespondira i sa činjenicom da je broj igrača eSporta u Srbiji takođe progresivno rastao. I ne samo da je u pitanju sve veći i veći broj onih koji učestvuju u eSportu – sve je više i onih koji ih pasionirano prate i pričaju o njima. Tome u prilog govore i dva specijalizovana kanala za eSport koji postoje na našim televizijama, ali i veliki broj specijalizovanih emisija i podcasta u kojima se raspravlja o različitim aspektima eSporta.

Na početku je verovatno bilo samo nekoliko stotina potpunih zaljubljenika u League of Legends, Counter-Strike ili Fortnite da bi se danas došlo do sigurno desetina hiljada ljudi koji igraju ove video igre. Svi oni su uglavnom preko medija ili prijatelja došli do neke od igara, te je stoga značajno da mediji i dalje nastave promociju ovih sportova. Naročito je to bitno kada govorimo o predstavljanju eSporta široj publici koja možda nije do kraja upućena u njih. Praćenje igara i turnira, najboljih profesionalnih igrača, ali i svih vesti se podrazumeva.

Nešto što je svakako doprinelo sve većoj popularnosti eSporta u Srbiji je i organizovanje u određene saveze ili federacije koje su uspostavile standarde za sve igrače, ali i bili konekcija kada je u pitanju saradnja sa organizacijama iz drugih zemalja ili organizovanje većih turnira. Stoga je i dobro što u Srbiji postoji takva organizacija kao što je Srpski eSport savez čiji je fokus od samih početaka upravo na ovim pitanjima. A u skladu sa ovim osnovana je i eSport Balkan liga koja okuplja najbolje takmičare u regionu, te se i preko nje došlo do veće popularizacije eSporta u Srbiji.

Sa druge strane, od starta je bilo bitno govoriti kako o pozitivnim tako i o negativnim stranama igranja eSport igara. Samo se na taj način moglo i može doći do sagledavanja svih vrlina i mana eSporta kako bi svako bio dobro upućen u njih pre nego što bi krenuo sa igranjem i takmičenjem.

Ono na čemu se može raditi kada je u pitanju dalji razvitak eSporta u Srbiji je otvaranje i širenje prostora čija bi isključiva namera bila da bude rezervisan samo za eSport kao što je to slučaj i sa drugim sportovima. Te prostore bi zatim trebalo opremiti i odgovarajućom opremom, a sve u cilju stvaranja prave osnove za različite treninge, a zatim i takmičenja. Organizovanje turnira je već dosta prisutno, ali i na tome bi se dodatno moglo poraditi naročito u manjim sredinama jer bi na taj način svi igrači koji se bave eSportom mogli da pokažu sve ono što znaju.

KOMENTARIŠI