Otpornost bakterija na antimikrobne lekove (antimikrobna rezistencija) je globalni problem koji ne poznaje geografske ni biološke granice i predstavlja veliku pretnju javnom zdravlju.

Pojava novih multirezistentnih sojeva bakterija koje mogu postati otporne na sve dostupne lekove preti da čovečanstvo vrati u „pre-antibiotsku eru” kada transplantacije organa, hemoterapija malignih bolesti, intenzivna nega i druge savremene medicinske procedure nisu bile moguće.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je pokrenulo sprovođenje niza mera u okviru sistema zdravstvene zaštite i nacionalnu „Kampanju za racionalnu upotrebu antibiotika”, kako bi se sačuvala efikasnost antibiotika, smanjila antimikrobna rezistencija, sprečilo neželjeno produženje trajanja bolesti, smanjili rizici od smrtnog ishoda i smanjili ukupni zdravstveni troškovi za lečenje.

Kampanja za racionalnu upotrebu antibiotika u Srbiji zasnovana je na smernicama i upustvima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC). Kampanja ima za cilj podizanje svesti o racionalnoj upotrebi antibiotika među građanima, kao i među zdravstvenim radnicima, tako da se sačuva efikasnost antibiotika, smanji stvaranje i uspori pojava i širenje otpornih bakterija.

U Srbiji je 2015. godine ostvarena potrošnja antibiotika 37 definisanih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan. Takođe, zabeležen je visok nivo rezistencije kod svih ispitivanih vrsta bakterija, i u poređenju sa ostalim zemljama Evrope Srbija se nalazi na visokom mestu po potrošnji antibiotika i po nivou rezistencije, slično kao i u zemljama Južne i Istočne Evrope.

Sprovođenje kampanje za racionalnu upotrebu antibiotika se realizuje u okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije” (DPRZS) Ministarstva zdravlja, koji se finansira iz kredita Svetske banke, u okviru komponente „Efikasna nabavka lekova i medicinskih sredstava”, u periodu od 2016. do 2019. godine.

KOMENTARIŠI