Kapitalni remont bloka B2 u TE „Kostolac B“: Veliko ulaganje u stabilnost...

Kapitalni remont bloka B2 u TE „Kostolac B“: Veliko ulaganje u stabilnost i ekologiju

Ugradnja sistema za smanjenje emisije azotnih oksida je najveći projekat u okviru kapitalnog remonta kako bi se uskladile vrednosti sa evropskim.

Jedan od najvažnijih ciljeva kapitalnog remonta bloka B2 je povećanje pouzdanosti rada bloka. Realizovane aktivnosti treba da obezbede stabilan i pouzdan rad bloka u narednom eksploatacionom periodu. To treba da se manifestuje ostvarivanjem zadatih planova proizvodnje električne energije, kao i minimizacijom planskih i neplanskih zastoja u toku buduće eksploatacije, istakao je dr Dalibor Stević, rukovodilac Službe održavanja u TE „Kostolac B“.

– Izvedene aktivnosti u kapitalnom remontu bloka B2 obuhvatile su ugradnju nove opreme, reviziju i inspekciju postojeće opreme i uređaja, uključujući defektažu, ispitivanje, reparaciju, kao i zamenu rezervnih delova i uređaja.

Od velikih nestandardnih poslova urađenih u okviru kapitalnog remonta B2 izdvajaju se ugradnja sistema za smanjenje emisije azotnih oksida – DeNOx (po vrednosti jedan od najvećih pojedinačnih ugovora u EPS-u u toku 2019. godine), zamena dela međupregrejača 1, kapitalni remont turbine i generatora, migracija upravljačkog sistema B2, zamena dela međupregrejača 1, fabrički remont transformatora 2BT, rekonstrukcija sistema besprekidnog napajanja, remont turbinskog regulatora i merno-regulacione opreme na regulacionim ventilima turbine.

Na bloku su izvedene i ostale standardne aktivnosti na kotlu koje obuhvataju: remontne aktivnosti na cevnom sistemu kotla (mehaničko čišćenje cevnog sistema kotla, ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva na liniji RA, sanacija slabih mesta na cevnom sistemu kotla, skelarsko-izolaterski radovi), zatim remontni radovi na ložnim uređajima (linija transporta uglja, mlinovi, kanali aerosmeše, recirkulacioni kanali, regenerativni zagrejač vazduha, kanali dimnog gasa), a urađen je i remont ventilatora dimnog gasa, ventilatora hladnog dimnog gasa, ventilatora svežeg vazduha, remont sistema odšljakivanja, remont ozida i remont sistema za dovod goriva i odvod produkata sagorevanja (bager stanica, podfilterski deo, elektrofilter, drobilica šljake i sistem za transport šljake, mazutno postrojenje).

Na turbogeneratorskom postrojenju urađen je remont pumpi sirove rashladne vode, remont pomoćne uljne pumpe i pumpi regulacionog ulja na uljnom sistemu turbine, zamenjeno je oko 3.000 kondenzatorskih cevi. Takođe, urađen je i remont pumpi u mašinskoj sali, koji je obuhvatio napojne pumpe, kondenz-pumpe, pumpe tehničke vode, slivne pumpe zagrejača niskog pritiska, zatim i remont sistema za čišćenje kondenzatorskih cevi, remont crpne stanice rashladne vode, remont postrojenja za hemijsku pripremu vode i kondenzata remont pomoćnih postrojenja i periodični pregled posuda pod pritiskom.

U domenu elektroenergetike urađena je rekonstrukcija sistema besprekidnog napajanja, remont 0,4 kV razvoda, remont razvodnog komandnog napona i jednosmernih napona, remont 6 kV razvoda, remont sistema pobude i sinhronizatora, kao i servis niskonaponskih motora i remont ispravljača.

U oblasti merenja i regulacije, realizovan je remont merne opreme u polju, remont opreme za specijalna merenja i hemijska merenja, remont sistema za analizu dimnih gasova, remont i baždarenje sistema pirometara, remont sistema za merenje vibracija. Urađen je i servis i remont hidrauličkih pogona, remont pneumatskih pogona, remont elektromotornih pogona, kao i modernizacija sistema za pneumatsku regulaciju na pomoćnim turbinskim sistemima.

Kod upravljanja, računara i signalizacije na ovom bloku urađeno je podešavanje ventila i klapni, remont upravljačkog dela sistema za zaptivanje RZV, remont pneumatskih pogona u potfilterskom delu, remont kamera za rost i remont pogona na vodenim duvačima gara. Od građevinskog održavanja urađena je sanacija oštećenja na fasadi glavnog pogonskog objekta, kao i ronilački radovi u crpnoj stanici sirove vode: pregled i čišćenje grubih rešetaka, grebača i finih sita.

Redovno sprovođenje standardnih i kapitalnih remonta u skladu s uputstvima originalnih proizvođača za opremu i uređaje, kao i dobra inženjerska praksa, bitno doprinose produženju radnog životnog veka termoenergetskog postrojenja. Ovo se naročito ostvaruje u kapitalnom remontu, gde je obim poslova znatno veći nego u standardnim remontima.

– Aktivnosti u kapitalnom remontu podrazumevaju, između ostalog, i ugradnju nove opreme, zamenu oštećenih i dotrajalih delova opreme i uređaja u većem obimu, inspekciju, defektažu, ispitivanje, reparaciju, koje omogućavaju produženje radnog veka opreme i uređaja i njihov pouzdan i efikasan rad. Svakako da aktivnosti sprovedene u kapitalnom remontu bloka utiču i na energetsku efikasnost celokupnog procesa, u nekim aspektima direktno, a u nekim indirektno. Polazeći od suštine značenja pojma energetske efikasnosti i njenog značaja u oblasti termoenergetskih postrojenja, možemo zaključiti da će termoenergetski uređaji i procesi biti energetski efikasni ako imaju visok stepen korisnog dejstva, tj. male gubitke prilikom transformacije jednog oblika energije u drugi. Krajnji cilj je svakako minimizacija potrošnje energije uz ostvarivanje zadatih planova proizvodnje električne energije. U kontekstu prethodno navedenog, aktivnosti izvršene u kapitalnom remontu B2 u smislu obezbeđivanja pouzdanog i efikasnog funkcionisanja uređaja i opreme, koji direktno učestvuju u proizvodnji električne energije, treba da obezbede i ostvarivanje kriterijuma energetske efikasnosti – rekao je Stević.

DALIBOR STEVIĆ, Foto: Energija Kostolac

Ugradnja sistema za smanjenje emisije azotnih oksida je najveći projekat u okviru kapitalnog remonta B2, uzimajući u obzir vrednost ugovora.

– Ugovoreno tehničko rešenje sistema za smanjenje emisije azotnih oksida predviđa kombinaciju primarnih i sekundarnih mera koje obuhvataju optimizaciju rada gorionika, višestepeno dovođenje vazduha u kotao, višestepeno dovođenje goriva korišćenjem nove geometrije gorionika i kanala aerosmeše, kao i dodatna mera SNCR metoda, odnosno selektivna nekatalitička redukcija. U okviru kapitalnog remonta B2 realizovane su primarne mere za smanjenje emisije azotnih oksida, dok će se sekundarne mere naknadno izvesti u narednom periodu. S obzirom na to da je reč o izgradnji novog postrojenja, deo projekta izvodi „ViaOcel”, a deo je u nadležnosti TE „Kostolac B“ – naglasio je Stević.

Realizovane su primarne mere za smanjenje emisije azotnih oksida: zamena kanala aerosmeše, od separatora mlina do priključka na gorionike sa svim pripadajućim elementima, kao i zamena postojećih kompletnih gorionika uglja, uključujući kutije gorionika sa vatrostalnim ozidom, klizne ploče gorionika na strani isparivača. Projektom je obuhvaćena i zamena kaveza mazutnih gorionika i gorionika ugljenog praha. Urađena je i zamena pravih delova isparivača u ložištu kotla u zoni gorionika ugljenog praha. Zamenom je obuhvaćen ekranski zid od kote +16 m do 32,1 m, zamena kanala vazduha za gorionik od glavnog vertikalnog kanala vazduha do gorionika sa svim pripadajućim elementima. Takođe je izvršena i zamena dela vertikalnog kanala vazduha sa regulacionim klapnama zbog primene novog rešenja za navedeno, kao i montaža OFA1 i OFA2 kanala vazduha.

Najznačajniji očekivani rezultat kapitalnog remonta bloka B2 jeste svakako stabilan, pouzdan i efikasan rad koji treba da omogući proizvodnju električne energije u skladu sa planovima proizvodnje JP EPS.

– U istoj ravni sa željenim rezultatom, koji je direktno vezan za osnovnu svrhu i namenu bloka B2 kao termoenergetskog postrojenja, stoji i unapređenje zaštite životne sredine smanjenjem emisije azotnih oksida, koje se postiže ugradnjom sistema za smanjenje emisije azotnih oksida. Ovaj projekat predstavlja značajan korak ka usaglašavanju sa važećim evropskim normama u pogledu sprovođenja mera zaštite životne sredine za termoenergetska postrojenja – zaključuje Stević.

Procedura

Posle završenog kapitalnog remonta i realizovanih primarnih mera za smanjenje emisije azotnih oksida, blok B2 je u fazi optimizacije parametara rada, a potom sledi probni period rada od 30 dana. Nakon toga dolazi primopredaja za primarne mere nakon uspešno izvršenog testa (garancijsko ispitivanje). Ugovoreni nivo emisije azotnih jedinjenja primenom samo primarnih mera iznosi manje od 260 miligrama po kubnom metru. Nakon buduće izgradnje postrojenja za primenu sekundarnih mera za smanjenje emisije azotnih oksida sledi primopredaja za primarne i sekundarne mere. Ugovoreni nivo emisije azotnih jedinjenja primenom primarnih i sekundarnih mera iznosi manje od 170 miligrama po kubnom metru.

Ovaj tekst objavljen je na osnovu projekta o sufinansiranju medijskih sadržaja Grada Požarevca pod nazivom “EVROPSKA SRBIJA-EVROPSKI POŽAREVAC 2020”. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

KOMENTARIŠI