Foto: Urban City / B.P.

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, udruženja, stručnu javnost i druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Plana javnih investicija za period 2024-2026. godine (kao delu budžeta Grada Požarevca za 2024. godinu) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Planu održaće se u periodu od 12. decembra 2023. godine do 18. decembra 2023. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskoj upravi Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: uprava@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: ,,Za javnu raspravu o Planu investicija za period 2024-2026. godine“.

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave i isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

U nastavku pogledajte nacrt plana javnih investicija:

 

KOMENTARIŠI