Koji su poreski prihodi doprineli boljem punjenju državne kase

Koji su poreski prihodi doprineli boljem punjenju državne kase

Foto: Urban City / B.P. // ilustracija

Saša Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu finansija rekao je za RTS da u prihodima koji su predviđeni rebalansom Budžeta prednjači Porez na dodatu vrednost sa nekih oko 45 procenata udela i slede carine sa nekih 20 posto.

Te dve poreske kategorije čine 65 posto ukupnih prihoda i to su dva najizdašnija poreza koje Republika Srbija ostvaruje u ovoj godine, istakao je Stevanović.

Samo u prvih 10 mseci poreski prihodi su veći u Budžetu za 180 milijardi dinara, a kako rebalans predviđa do kraja godine se očekuje još 13 milijardi.

Saša Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu finansija rekao je da u prihodima koji su predviđeni ovim rebalansom prednjači Porez na dodatu vrednost sa nekih oko 45 procenata udela i slede carine sa nekih 20 posto.

“Te dve poreske kategorije čine 65 posto ukupnih prihoda i to su dva najizdašnija poreza koje Republika Srbija ostvaruje u ovoj godine”, istakao je Stevanović.

Prema njegovim rečima, rast prihoda od poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća je apsolutno realan pokazatelj da privreda odoleva krizi.

“U prva dva kvartala ove godine imali 4,3 i 3,9 posto rasta BDP, taj trend je nastavljen u pozitivnom pogledu i u trećem kvartalu gde je rast 1,1 procenat. Znači imamo kontinuirani rast privrede u prva tri kvartala, pri čemu je nezaposlenost na rekordno niskom nivou, odnosno 8,9 procenata”, napomenuo je Stevanović.

Dodao je da su ovo pokazatelji koji nedvosmisleno pokazuju da privreda funkcioniše.

Na pitanje koliko je prihod od PDV -a, pospešen rastom cena, kaže da glavnu determinantu ima realni rast, konzetvatino je pristipljeno planiranju prihoda od poreza na dodatu vrednost u inicijalnom budžetu, zapravo za 25, do 30 milijardi je smanjena projekcija što je dobro.

Podsetio da su u ovoj godini bile stimulativne mere za penzionere i za mlade.

Govoreći o akcizama za gorivo, kaže da su one smanjene kada su u pitanju naftni derivati za 10 do 20 procenata od marta pa do danas, taj efekat nije nadoknađen porastom akciza na duvanske proizvode, odnosno na ostale proizvode, država se tih prihoda odrekla da bi se zaštitio standard građana, kako bi obuzdali inflaciju na prihvatljivom nivou.

Analizi Fiskalnog saveta ocenjeno da je prihodna strana u rebalansu budžeta, sa povećanjem od gotovo 193 milijarde dinara do kraja godine, dobro odmerena i ostvariva.

KOMENTARIŠI