Konkurs – Festivala ulične umetnosti u Požarevcu

Konkurs – Festivala ulične umetnosti u Požarevcu

Konkurs je otvoren od 10. jula do 25. jula 2017, do 11.59h.

Dragi Požarevljani,

Povodom organizovanja Festivala ulične umetnosti koji će se održati od  2-6. avgusta u Požarevcu, grad Požarevac zajedno sa udruženjem Art Distrikt poziva sve zainteresovane vlasnike parcela, fasada, ograda, stepenica, kontejnera, zajedničkih dvorišta, urbanog mobilijara (klupe, dečiji parkovi) i sl., čije se lokacije nalaze na teritoriji grada Požarevca, da se uključe u realizaciju manifestacije, te da zajedno oplemenimo grad Požarevac većim i manjim umetničkim projektima.

Poziv je namenjen školama, predškolskim ustanovama, skupštinama stanara, jedinicama lokalne samouprave, preduzetnicima i privatnim licima.

Prijavu na konkurs može podneti i treće lice, uz pisanu saglasnost vlasnika lokacije.

Namera je da se odabrane lokacije oslikaju, ukrase ili reinterpretiraju u skladu sa idejama umetnika, umetničkih trupa i udruženja koji će na posebnom javnom konkursu dostaviti idejna rešenja.

 

Prijava lokacije se može izvršiti putem mail-a artdistrict.rs@gmail.com, dostavljanjem:

*Podataka o lokaciji (ulica i broj)

*dimenzija lokacije i tip lokacije (npr. 1×1.2m, zidna ili podna površina, ograda… )

*fotografija lokacije

*dokaza o vlasništvu nad lokacijom (vlasnički list, dokaz o uplati poreza i sl.)

*saglasnosti Skupštine stanara, saglasnosti institucije, saglasnosti vlasnika

 

Sav materijal dostaviti u pdf dokumentima sa naznakom KONKURS ZA LOKACIJU.

 

Konkurs je otvoren od 10. jula do 25. jula 2017, do 11.59h. Rezultati konkursa biće objavljeni 26. jula na sajtu www.artdistrict.rs

 

 

KOMENTARIŠI