Konkurs za još 17 stipendija za studente iz Požarevca

Konkurs za još 17 stipendija za studente iz Požarevca

Foto: Urban City / I.P.

Gradsko veće Grada Požarevca, raspisaloi je konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2023/2024. godinu u ukupnom iznosu od 1,7 miliona dinara.

Gradsko veće Grada Požarevca dodeliće još ukupno 17 stipendija, prema godini studija i postignutom uspehu u toku studija.

Gradsko veće Grada Požarevca je utvrdilo pojedinačni mesečni iznos stipendije u iznosu od 10.000,00 dinara.

Pravo na dodelu stipendija, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su redovno upisani u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju postigli prosečnu ocenu najmanje 7,50 i koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Požarevca.

Rok za prijavljivanje na Konkurs je 15 dana počevši od 22. marta.

Podsećamo, u februaru su potpisani ugovori o stipendijama sa 79 studenata u ukupnom iznosu od 7,9 miliona dinara.

KOMENTARIŠI