Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period 2017-2020. godine

Konkurs je otvoren do 27. juna

Grad Požarevac raspisao je Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period 2017-2020. godine u 2018. godini u ukupnom iznosu od 3,5 miliona dinara.

Opšti cilj konkursa utvrđen je u skladu sa Lokalnom akcionom planu za mlade Grada Požarevca za period 2017-2020. godine u oblastima: Obrazovanje, vaspitanje i obuka mladih; Kultura i kreativnost mladih; Zapošljavanje i preduzetništvo mladih; Socijalna uključenost mladih; Informisanost mladih; Aktivizam i aktivno učešće mladih; Zdravlje mladih; Bezbednost mladih; Mladi, zaštita životne sredine i održivi razvoj, a odnose se na sledeće ciljeve:

 1. Unapređenje kvaliteta i mogućnosti za sticanje kvalifikacija i razvoj kompetencija i inovativnosti mladih
 2. Unapređenje kulturne ponude i tražnje za mlade
 3. Unapređenje zaposlenosti mladih žena i muškaraca
 4. Unapređenje podrške društvenom uključivanju mladih iz kategorija u riziku od socijalne isključenosti
 5. Unapređenje informisanosti mladih u Gradu Požarevcu
 6. Unapređenje aktivizma i aktivnog učešća mladih u društvu
 7. Unapređenje zdravlja mladih u Požarevcu
 8. Unapređenje uslova za razvijanje bezbedonosne kulture mladih u Požarevcu
 9. Povećanje doprinosa mladih u unapređenju životne sredine i održivog razvoja. 

  Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Lokalni akcioni plan za mlade Grada Požarevca za period 2017-2020. godine.

  Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i Grada Požarevca u realizaciji LAP-a.

  Projekat može trajati najmanje 3 meseca, a najviše do 31.12.2018. godine.

Konkurs je otvoren do 27. juna.

Detaljnije o načinu i uslovima pročitajte na sajtu Grada Požarevca OVDE.

 

 

 

 

 

KOMENTARIŠI