Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca

Foto: Urban City / B.P. / arhiva

Grad Požarevac raspisao je konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period 2021.-2025. godine, u ukupnom iznosu od 3,5 miliona dinara.

Opšti ciljkonkursa utvrđen je u skladu sa Lokalnim akcionim planom za mlade Grada Požarevca za period 2021.-2025. godine: Unapređen kvalitet i mogućnosti za sticanje kvalifikacija i razvoj kompetencija i inovativnsti mladih, i to u oblastima: Kultura, kreativnost i inovativnost mladih muškaraca i žena; Zapošljavanje, preduzetništvo i karijerno vođenje i savetovanje mladih muškaraca i žena; Prevencija socijalne isključenosti mladih; Informisanje i mobilnost mladih; Aktivizam, volonterizam i aktivno učešće mladih u društvenom životu lokalne zajednice; Zdravlje i blagostanje mladih; Bezbednost i bezbednosna kultura mladih; Zaštita životne sredine i održivi razvoj u lokalnoj zajednici.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih i udruženja za mlade pod uslovom da su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza.

Projekat može trajati najmanje 3 meseca, a najviše do 31.12.2022. godine.

Prijave na konkurs se podnose do 15. marta.

Opširnije o konkursu na sajtu Grada Požarevca.

KOMENTARIŠI