Foto: Urban City / B.P.

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2021-2025, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisalo je konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za  unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2021 – 2025 u 2023. godini.

Za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2021-2025 u 2023. godini, obezbeđena su sredstva Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 2 miliona dinara.

Opšti ciljkonkursa je da se doprinese poboljšanju položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca,  koja je sadržana u Akcionom planu za  unapređenje položaja starijih lica  na teritoriji Grada Požarevca 2021 – 2025, kojim su utvrđena tri prioriteta: Pomoć i podrška starijima koji se nalaze u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva, pomoć i podrška starijim licima u riziku od bolesti i invaliditeta; i pomoć i podrška starijim licima u riziku od nasilja i diskriminacije.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja registovana kod Agencije za privredne registre, a koja se pretežno bave zaštitom i unapređivanjem položaja starijih lica.

Projekat može trajati  najmanje 3 meseca, a najviše do 31.12.2023. godine.

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana, počevši od utorka, 28. marta.

KOMENTARIŠI