Konkurs za upis dece u predškolske ustanove za 2017/18. godinu

Konkurs za upis dece u predškolske ustanove za 2017/18. godinu

Konkurs za prijem dece u celodnevni boravak (11 č) i pripremni predškolski program (4 č) za radnu 2017/18. godinu

foto: arhiva

Konkurs za prijem dece na celodnevni boravak u trajanju od 11 časova počinje 04.04.2017. godine i trajaće do 28.04.2017. godine

Obrasci za upis mogu se preuzeti u upravnoj zgradi PU “Ljubica Vrebalov“ Požarevac, Vuka Karadžića br.1. u periodu od 04.04. do 28.04.2017. godine, svakog radnog dana od 07:00-15:00 časova ili na sajtu Ustanove www.vrtic.org.rs.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na oglasnim tablama svih objekata Ustanove i u upravnoj zgradi Ustanove, dana 19.05.2017. godine.

Upis u pripremni predškolski program u trajanju od 4 časova, za decu rođenu u periodu od 01.03.2011. do 28.02.2012. godine, je svakog radnog dana u periodu od 03.05. do 31.05.2017.godine u vremenu od 08:00-12:00 časova.

Drugi upisni rok u pripremnopredškolski program je u periodu od 21.08. do 31.08.2017. godine.

KOMENTARIŠI