Kostolac: Nastavak radova na proširenju toplifikacione mreže u naselju Kolište i Didinom...

Kostolac: Nastavak radova na proširenju toplifikacione mreže u naselju Kolište i Didinom naselju

Nastavljamo dalje istim tempom na završetku toplifikacije u naselju Petka, a za narednu godinu se planira da se pristupi toplificiranju Bazenske ulice kao i da se izvrši rekonstrukcija i proširenje toplifikacione mreže u selu Kostolac

Predsednik Gradske opštine Kostolac, Ivan Savić zajedno sapredstavnicima Romske kancelarije obišao je radove u naselju Kolište.

Budući da je zahteva za priključak na toplifikacionu mrežu sve više, Savić je istakao da će uzimati u obzir sve zahteve građana a zatim nadalje  izraditi novu projektnu dokumentaciju za proširenje kapaciteta.

Zadovoljni smo dinamikom radova, jer smo izvodili radove i u Didinom naselju i u naselju Kolište. Nastavljamo dalje istim tempom na završetku toplifikacije u naselju Petka, a za narednu godinu se planira da se pristupi toplificiranju Bazenske ulice kao i da se izvrši rekonstrukcija i proširenje toplifikacione mreže u selu Kostolac“ .

Redžep Alijević je naglasio da toplifikacija svakako poboljšava uslove života svih stanovnika u ovim naseljima, pa je veoma važno da toplifikacijom budu obuhvaćena sva naselja na teritoriji kostolačke opštine.

KOMENTARIŠI