PODELI

Kvalitetno urađeni projekti Kancelarije za lokalni ekonomski (LER) omogućiće stanovnicima Kučeva da trajno reše problem pijaće vode.

Lokalna samouprava je na Konkursu „Podrška razvoju lokalne infrastrukture“ predložila projekat „Pouzdano i sigurno vodosnabdevanje za stanovništvo Kučeva“ a EU PRO je za isti odobrila iznos od 150 000 evra ( učešće lokalne samouprave je 27.006 evra tako da je ukupna vrednost 177.006 evra). U okviru projekta izvršiće se: „Zamena 850 metara azbestnih cevi primarne vodovodne mreže čime će se obezbediti sigurno, kontinuirano i kvalitetno snbdevanje vodom kako stanovništva Kučeva tako i preduzeća koja posluju u opštini, dok će se dodatno umanjiti broj kvarova, kao i gubitka vode i oštećenja ulica i puteva“.

Konkurs je bio otvoren od 25. aprila do 29. juna i u okviru pripremnih aktivnosti održano je 8 INFO SESIJA sa ukupno 259 učesnika. Na Konkurs je pristiglo 48 projekata lokalnih samouprava iz Šumadije, Zapadne, Južne i Istočne Srbije a odobreno je njih ukupno 37.

Lokalna samouprava je učestvovala na još dva konkursa EU PRO-a – prvi raspisan za Izradu planova detaljne regulacije… projektom „Uređenje plana detaljne regulacije industrijske zone Kučeva“ koji predviđa „…izmenu plana detaljne regulacije za industrijsku zonu koja će omogućiti bolju organizaciju parcela i uslove za dalji razvoj preduzeća koje već posluju u zoni , kao i stvaranje mogućnosti za nove investicije i radna mesta…“ EU PRO je za ovaj projekat , (ukupne vrednosti 16.105 eura) izdvojila 14 170 dok je učešće lok samouprava 1.845 eura.

Drugi je bio Konkurs za Izradu izvođačkih projekata za poslovnu infrastrukturu na koji je pristiglo 18 predloga od kojih je odobreno 8 iz Južne i Istočne Srbije , među kojima i naš Izrada tejničke dokumentacije za Biznis inkubator centar vredan ukupno 23 796 eura – EU PRO učestvuje sa 20.466 eura a lok samouprava sa 3330. – Izradom tehničke dokumentacijer stvoriće se mogućnosti za adaptaciju Biznis inkubator centra, u kome će, nakon adaptacije, nezaposleni imati prilike da se upoznaju sa propisima i mogućnostima započinjanja sopstvenog biznisa.

KOMENTARIŠI