KUČEVO: Usvojen predlog Odluke o završnom računu za 2018.

KUČEVO: Usvojen predlog Odluke o završnom računu za 2018.

Članovi Opštinskog veća održali su 6. sednicu u ovom sazivu. Na dnevnom redu bilo je blizu 40 tačaka.

Među najzanimljivijim su svakako one u okviru kojih su utvrđene kategorije stanovništva koje će imati pravo na povlašćenu vožnju u međugradskom prevozu (vojni invalidi kojima je priznato svojstvo vojnog invalida od I do X grupe, lica koja imaju utvrđen status osobe sa invaliditetom, telesnim oštećenjem u visini najmanje 70%, na osnovu Pravilnikao utvrđivanju telesnih oštećenja, lica bolesna od karcinoma, deca sa posebnim potrebama sa pratiocem, korisnici stalne socijalne pomoći, trudnice i porodilje sa detetom do navršene prve, odnosno druge godine života), izveštaj Centra za socijalni rad o broju korisnika jednokratnih socijalnih pomoći (ukupno 435 lica), razmatranje izmenjenih finansijskih planova pojedinih mesnih zajednica i sportskih kolektiva, razmatranje predloga Pravilnika za finansijsko upravljanje i kontrolu za sva odeljenja u OU Kučevo i odlučivanje o upućivanju Skupštini opštine predloga Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Kučevo za 2019. godinu na usvajanje. Set tačaka se odnosio na pojedine segmente rada JKP „Kučevo“.

Veće je upoznato i sa preduzetim radnjama Turističke organizacije Kučevo o upravljanju nad Spomenikom prirode „Dubočka pećina-Gaura Mare“, zahtevima pojedinih mesnih zajednica, Udruženja građana, Skupština stanara više zgrada kao i pojedinih građana.

KOMENTARIŠI