U izgradnju objekta biće uloženo 5,7 miliona dolara, a svi radovi treba da se završe u narednih šest meseci.

Na Površinskom kopu „Drmno“ početkom marta počeli su radovi na izgradnji trafostanice „Rudnik 5“ 110/6 kV, koji treba da se završe u narednih šest meseci. Izgradnjom objekta biće i formalno stavljena tačka na realizaciju investicionih aktivnosti koje se odnose na šesti rudarski sistem.

– Trafopostrojenje, sa instalisanom snagom od 2×16 MVA, obezbediće pouzdano elektronapajanje šestog BTO sistema, linija za predodvodnjavanje, ali i drugih infrastrukturnih objekata – rekao je Aleksandar Zlatković, projekt-menadžer paketa za realizaciju elektro snabdevanja novog BTO sistema.

Projektom je predviđena i izgradnja tri kilometra dalekovoda radi povezivanja na regionalni prenosni elektroenergetski sistem 110 kV.

Ukupna vrednost radova iznosi 5,7 miliona dolara. Nosilac posla je kineska kompanija CMEK. Savremenu opremu poslednje generacije isporučio je „Simens“, a radove izvodi „Energotehnika Južna Bačka“.

KOMENTARIŠI