Kasarna "General Pavle Jurišić Šturm"

U okviru programa civilno-vojne saradnje Crveni krst Požarevac je u saradnji sa Medicinskom školom Požarevac održao kurs iz Prve pomoći za podoficire Vojske Srbije u kasarni “General Pavle Jurišić Šturm”.

Centar za obuku KoV je namenjen za izvođenje individualne specijalističke obuke vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, kandidata za profesionalne vojnike i podoficire roda pešadije, artiljerije, oklopnih jedinica i inžinjerije i specijalnosti izviđača, radi dostizanja standarda individualne specijalističke obučenosti, i unapređenje uslova za narastanje i razvijanje operativnih sposobnosti ratne jedinice.

U Centru za obuku KoV realizuje se stručnospecijalistička obuka za vojnoevidencione specijalnosti rodova i službi Kopnene vojske – pešadije (14 specijalnosti), oklopnih jedinica (6 specijalnosti), artiljerije (8 specijalnosti), inžinjerije (18 specijalnosti) i izviđača (2 specijalnosti). Ukupno se u Centru za obuku KoV obučava 50 specijalnosti rodova Kopnene vojske.
U sastavu Centra su komanda, komandna četa, bataljon za obuku i logistička četa.

Dan jedinice obeležava se kada i dan Kopnene vojske – 16. novembra, u znak sećanja na početak Kolubarske bitke.

Posted by Crveni Krst Požarevac on Понедељак, 12. октобар 2020.

KOMENTARIŠI