Foto: Urban City // B.P.

Rukovodstvo opštine Malo Crniće je za 2023. godinu planiralo brojne investiicje u ovoj opštini.

Pored tekućih aktivnosti, u ovoj opštini je planirana i izgradnja vrtića koja će pored brojnih planiranih biti jedna od bitnijih investicija.

Opština Malo Crniće planirala je da tender za izgradnju vrtića pokrene u drugom kvartalu ove godine, a uvidom u dokumentaciju, za ove namene je planiran iznos od oko 32,1 miliona dinara. Ovo je u ujedno i najveća investicija za ovu godinu.

U ovoj godini planirana je i izgradnja vodovoda, investiciono održavanje atarskih puteva, održavanje ulica u naseljima, radovi na objektima kulture, sporta i javne uprave, nabavka novog kamiona za vodu,…

Pored ovih ulaganja, ove godine bi u ovoj opštini mogle da budu postavljene i kamere za automatsku detekciju prekršaja zbog prekoračenja brzine u saobraćaju. Za ove namene planiran je iznos od oko 1,67 miliona dinara.

KOMENTARIŠI