Foto: Urban City / B.P. / ilustracija

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je tender za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju marine Veliko Gradište.

Predmet ove javne nabavke je izrada projektno-tehničke dokumentacije koja će biti osnova za pripremu konkursna za izgradnju marine Veliko Gradište po modelu ključ u ruke (projektovanje i izgradnja).

Prostor predviđen za izgradnju marine nalazi se u rukavcu reke Dunav neposredno nizvodno od nizvodne pregrade na Srebrnom jezeru, u opštini Veliko Gradište, na stacionaži Dunava km 1061+800.

U postojećem stanju lokacija marine je neuređena obala.

Pored pontona i fingera za privez plovila, predviđa se izgradnja rampe za spuštanje i izvlačenje plovila kao i postavljanje pontona sa rezervoarima za gorivo i pumpama za snabdevanje plovila gorivom.

Marina u Velikom Gradištu imaće mogućnost prihvatanja i opsluživanja plovila od najmanjih (dužine manje od 6.5 m) do plovila dužine 12.0 m, na bokovima i do 20 metara.

– Shodno tome, tehničkim rešenjem predviđeno je da marina ima mogućnost zadovoljavanja potreba kako lokalnog stanovništva, tako i ostalih korisnika iz zemlje i inostranstva. Pored plovila svrstanih u osnovne četiri kategorije, predviđeno je ukupno četiri veza za plovila većih dimenzija, a broj plovila predviđen u marini podeljen na vezove na vodi i vezove na suvom je 218 – navodi se u dokumentaciji.

Dodaje se da je potrebno predvideti i izgradnju priključka na javnu saobraćajnicu, kao i saobraćajnice i saobraćajne površine unutar kompleksa marine.

Na teritoriji marine Veliko Gradište kao obavezni sadržaji planirani su čuvarska služba, uprava marine (recepcija + uprava), sanitarni deo (toaleti + garderobe + tuševi), klub marine i servisiranje plovila.

U okviru dodatnih sadržaja predviđen je zatvoreni hangar za plovila, komercijalni sadržaji (servis i iznajmljivanje bicikala, prodaja ribolovačke opreme, prodaja nautičke opreme, banka, pošta, informativni pult turističke organizacije, prodaja suvenira….) i smeštajne jedinice za potrebe marine.

Rok za ponude je 5. avgust, a procenjena vrednost posla oko 13,3 miliona dinara.

KOMENTARIŠI