Dubravka Đedović, Foto: Urban City // I.P.

Imajući u vidu globalnu energetsku krizu, grejnu sezonu, niske spoljašnje temperature i snežne padavine, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović podsetila je direktore energetskih preduzeća na njihove zakonske obaveze da obezbede nesmetano funkcionisanje energetskog sistema i snabdevanje građana i privrede električnom energijom.

Ministarka je, u zahtevu koji je poslala direktorima energetskih preduzeća za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, istakla neophodnost blagovremenog planiranja svih procesa potrebnih za održavanje proizvodnih kapaciteta, prenosnih i distributivnih sistema, obezbeđenja potrebnih bilansnih količina energije i energenata, kao i bezbednih uslova rada, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

“S tim u vezi, potrebno je da sva javna preduzeća sprovedu sve neophodne aktivnosti u cilju održavanja proizvodnih kapaciteta, prenosnih i distributivnih sistema u ispravnom stanju i obezbeđenja njihove stalne pogonske spremnosti i bezbednog korišćenja u skladu sa propisima, kao i proveru bezbednosnih i sigurnosnih uslova rada svih zaposlenih”, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo rudarstva i energetike očekuje da direktori energetskih preduzeća, u što kraćem roku, dostave detaljan izveštaj o tome šta je od navedenog preduzeto i šta će biti preduzeto u narednom periodu, naglasila je ministarka Đedović.

KOMENTARIŠI