Močvara koja obuhvata deo Nacionalnog parka “Đerdap” i značajno područje za ptice “Mala Vrbica” dobili su status međunarodno značajnih lokaliteta, posebno zbog staništa ptica močvarica, odlučila je Vlada Srbije, a objavio Službeni glasnik.

Područje “Đerdap” biće upisano kao međunarodno značajni lokalitet po Konvenciji o močvarama koje su od međunarodnog značaja (Ramsarska konvencija), a nalazi se na teritoriji 16 katastarskih Golupca, Majdanpeka i Kladova.

Inače, to područje ispunjava osam od devet kriterijuma predviđenih Ramsarskom konvencijom za upis na Spisak međunarodno značajnih.

Na tom području Đerdapska klisura smatra se najvećom i najstarijom vodenom probojnicom koja povezuje vodene basene zapada i istoka, a odlikuju je višestruki specifični fenomeni.

Tako je na tom prostoru prisutno 57 šumskih zajednica, od kojih 40 ima reliktni karakter, kao i više od 1.100 vrsta i podvrsta vaskularne flore.

Tu je i 48 vrsta insekata koji su zaštićeni nacionalnim propisima, među kojima je 20 vrsta strogo zaštićenih.

Od oko 170 prisutnih vrsta ptica, 110 su gnezdarice, a većina je strogo zaštićena u Srbiji, dok su neke na međunarodnim listama ugroženih vrsta.

Faunu sisara na tom području čini preko 50 vrsta, među kojima su narocito značajne vodena rovčica, puh lešnikar, šumski puh, vidra, mrki medved, vuk, ris, divlja mačka, evropski jelen, divokoza, i bogata fauna slepih miševa.

Takođe, tu su 23 vrste vodozemaca i gmizavaca, 61 vrsta riba i preko 100 vrsta dnevnih leptira.

Na području se nalazi veliki broj vlažnih staništa značajnih za migraciju ptica, od kojih je najveći broj nastao kao rezultat povećanja nivoa vode uzvodno od brane i stalnog plavljenja okolnih obradivih površina, a po značaju se izdvaja “Mala ribnica”.

KOMENTARIŠI