Most Moračica, avgust 2021 // Foto: Urban City // B.P.

Prva deonica auto-puta Bar-Boljare koja povezuje Smokovac i Mateševo biće otvorena tokom ove letnje sezone, najavio je Andrej Mihailović iz kompanije Monteput.

Dodao je da je u ovom trenutku u završnoj fazi testiranje opreme i svih elektromašinskih instalacija.

Dodao je da je u ovom trenutku u završnoj fazi testiranje opreme i svih elektromašinskih instalacija.

On je naveo da su postavljeni sistemi urađeni u skladu sa evropskim direktivama i svetskim normama.

Središnji stub Moračice visok je više od 160 metara, foto: URBAN CITY / B.P, jul 2017.

“Vrlo važne instalacije se rade na kraju. Svi smo vrlo nestrpljivi da se auto-put otvori, ali ga mi ne smemo otvoriti dok se svi sistemi ne testiraju i dok ne daju rezultate koji su su zadovoljavajući, a tiču se bezbednosti“, naveo je Mihailović, za Mediabiro, prenosi RTCG.

Govoreći o auto-putu i opremi kojom raspolažu, naveo je da su za potrebe održavanja sklopili ugovor o nabavci 10 čistača snega, kao i da imaju dva specijalizovana vozila koja će se koristiti za zimsko i letnje održavanje.

Raspolažu i sa dva vatrogasna vozila koja su specijalizovana za rad u tunelima, kao i sa dva manja vozila koja će se koristiti za potrebe vatrogasne službe.

Navedeno će služiti za obezbeđivanje funkcionisanja saobraćaja na prioritetnoj deonici koja je izgrađena na zahtevnom terenu.

“Na 42 km, imamo 16 tunela sa dve tunelske cevi, dakle praktično imamo 32 tunela. Najduži od njih ima gotovo tri kilometra – Vjeternik, koji je veoma zahtevan. Mnogo je zahtevnih tunela dužine kilometar ili dva, kao i preko 20 mostova na ovom auto-putu“, istakao je Mihailović.

FOTO: URBAN CITY / B.P., JUL 2019.

Sve ovo pokriveno je sa više od 560 kamera koje će pratiti operateri u Komandnom centru.

“Sve kamere koje su u tunelima imaju mogućnost automatske detekcije incidenata. Čim se detektuje neki od incidenata, bilo da je to pogrešan smer, zaustavljeno vozilo u tunelu, pojava dima ili vatre, ili pojava nekog objekta za koji je neprirodno da se nalazi u tunelu, automatski se to evidentira na kamerama u komandnom centru uz zvučni alarm koji će registrovati dežurni operater u centru. Dakle, ugrađeni su najsavremeniji sistemi“, poručuje Mihailović.

KOMENTARIŠI