Napredovanje otkopne mehanizacije kopa „Drmno“: Gradi se nova linija bunara

Napredovanje otkopne mehanizacije kopa „Drmno“: Gradi se nova linija bunara

Ugovorena vrednost radova iznosi više od 770 miliona dinara.

Ispred fronta napredovanja rudarske otkopne mehanizacije Površinskog kopa „Drmno“ u toku su radovi na izgradnji 17. linije bunara za dubinsko predodvodnjavanje ugljenog ležišta. Posao koji je poveren zaposlenima Privrednog društva „Georad“, krenuo je početkom aprila i za mesec dana izbušeno je 16 od ukupno 62 bunara koliko će raditi u sklopu 17. linije. Projektovani kapacitet objekta za dubinsko predodvodnjavanje kopa „Drmno“ je 280 litara vode u sekundi, a njegova dužina je nešto manja od pet kilometara.

– Ugovorena vrednost radova koji treba da se završe u januaru naredne godine iznosi 770.443.029,69 dinara. Pored izvođenja radova na bušenju bunara, njihovom mašinskom i elektro opremanju, planirano je i postavljanje odvodnog gravitacionog cevovoda koji se sastoji od dva kraka. Jedan se uliva u novoizgrađeno korito Dunavca na zapadu, a drugi u gornji deo rukavca Dunavca, na istoku. Projektovana dužina cevovoda je oko 4.500 metara – rekao je Mladen Vojnić, vodeći inženjer hidrogeološkog nadzora u ogranku „TE-KO Kostolac“.

Uporedo sa radovima na izgradnji objekta grade se i neophodni prateći infrastrukturni objekti. Po završetku radova nova linija za dubinsko predodvodnjavanje biće spojena sa Dispečerskim centrom za daljinsko upravljanje i nadzor objekata za odvodnjavanje na kopu „Drmno“.

KOMENTARIŠI