Foto: Narodna stranka

Narodna stranka Požarevac prosledila je medijima saopštenje za javnost u vezi stranačkog zapošljavanja.

Gradski odbor Narodne stranke Požarevac obratio se sa dopisom JP „TOPLIFIKACIJA“ Požarevac sa zahtevom za dostavljanje informacija o broju zaposlenih, a nakon sprovedene racionalizacije 2017. god, navodi se.

“Sprovođenjem racionalizacije zaposlenih u javnom sektoru kako u našem gradu, tako i u Republici Srbiji, kao i na osnovu zakona iz 2016. i 2017. godine, najavljivana smanjenja sudeći po svemu ostala su samo mrtvo slovo na papiru, te smo svedoci da su na mnoga mesta zapošljavani novi kadrovi, a sudeći po svemu po partijskoj pripadnosti. Ova lica angažovana su po različitim osnovama kao na primer: ugovori o privremeno-povremenim poslovima, ugovori o delu ili preko omladinskih zadruga, što samo ukazuje na često kršenje zakona od strane odgovornih lica koja vode pravne subjekte u javnom sektoru, dok se na drugoj strani ostali građani dovodili u neravnopravan položaj iz razloga što im se uskraćuje Ustavom zagarantovano pravo na rad. Ovo sve zajedno ima za posledicu da nam sve veći broj mladih ljudi napušta grad ili se u njega ne vraća sa studiranja, a sve zbog nelojalne konkurencije na tržištu rada uslovljene pripadnošću vladajućoj partiji, a ne stručnošću odnosno znanjem”, navodi se između ostalog u saopštenju.

Ova stranka, kako se navodi u saopštenju svakako će nakon dobijanja, traženih informacija, a po potrebi i ranije, izaći u javnost sa novim saopštenjem.

KOMENTARIŠI