Više od 800 vrhunskih naučnika iz 50 zemalja, sa svih kontinenata – od arheologa, preko istoričara do klasičnih filologa – okupilo se ovih dana u Srbiji, na Limes kongresu u Viminacijumu.

Oni će tu predstaviti rezultate svojih najnovijih istraživanja. Reč je o najprestižnijem naučnom skupu koji se bavi načinom života na nekadašnjoj granici Rimskog carstva.

– Limes kongres bavi se starim Rimom, ali je veoma aktuelan. Naime, taj granični pojas carstva koji ju je odvajao od varvarskog sveta, veoma je nalik na današnju granicu Evropske unije. Sva imena koja nešto znače u istraživanju antike, pre svega arheologije, okupljena su u Viminacijumu. Svoja saopštenja oni će izlagati na 32 sesije, od osam ujutro do osam uveče – kaže prof. dr Miomir Korać za Novosti, direktor Arheološkog instituta i rukovodilac Naučnog projekta Viminacijum.

Među mnogobrojnim temama sesija kongresa organizatori ističu “Hrišćanstvo na limesu”, “Svrha rimske granice”, “Komunikacije duž limesa”, “O životu i smrti na limesu”, “Rimski limes danas”, “Svrha rimske granice”.

foto: Urban City

Najveći deo učesnika kongresa biće smešten u samom arheološkom parku Viminacijum, gde je izgrađena replika rimskog vojnog logora. Naučnici borave u osavremenjenim legionarskim vojnim barakama, u kojima im je naravno obezbeđena sva potrebna udobnost. Paralelno s kongresom završava se i legionarski poligon za obuku. Ceo kompleks će posle naučnog skupa biti pretvoren u naučno-istraživački i zabavni kamp za decu i mlade.

– Pored izlaganja naučnih radova, na kongresu jednako važan deo su neformalni susreti, tokom kojih se razmenjuju ideje, stvaraju poznanstva i zajednički projekti za budućnost. Tu glavnu ulogu imaju naši mladi istraživači, a mi ih imamo 25 u Viminacijumu, i svi oni već uživaju ugled u naučnom svetu – ističe dr Korać.

GOZBA ZA KRAJ

Za učesnike kongresa svakog drugog dana su organizovane ekskurzije.

– Prvo ćemo ih odvesti da vide Romulijanu i Đerdap, zatim u Sirmijum i Novi Sad, i na kraju u Niš i Justinijanu primu. Oni će se upoznati sa Srbijom i sigurni smo da će mnogi ponovo doći. Poslednjeg dana učesnicima ćemo prirediti pravu rimsku gozbu – najavljuje prof. dr Miomir Korać.

KOMENTARIŠI