NBS ne očekuje drastične promene kod stambenih kredita

NBS ne očekuje drastične promene kod stambenih kredita

Foto: Pixabay // ilustracija

Nikola Dragašević, generalni direktor Sektora za monetarne i devizne operacije NBS rekao je da danas zaseda Izvršni odbor NBS na kojoj će se između ostalog govoriti i o referentnoj kamatnoj stopi.

Naglasio je da ne očekuje drastične promene kada je reč o kreditima koji su od značaja građanima, a to su stambeni krediti koji su evroindeksirani.

Dok su kamate niže od inflacije za takve kredite, možemo reći da su ekstremno povoljni, da se na njima čak i zarađuje. Do kada će to potrajati i da li je promena moguća preko noći, to najmanje zavisi od banke gde ih podižete. Ekonomisti savetuju da se krediti u narednom periodu uzimaju na kratak rok, a ako je neophodan dugoročni stambeni, da bude sa fiksnom kamatom, koja je i sada nešto veća.

Da li će američke Federalne rezerve na majskom zasedanju ponovo podići kamatu, potom, šta će ikada odlučiti Centralna banka Evropske unije, i za naše dinarske kredite, da li će Narodna banka podići referentnu kamatnu stopu.

Nikola Dragašević, generalni direktor Sektora za monetarne i devizne operacije NBS rekao je da danas zaseda Izvršni odbor NBS, što je redovna mesečna sednica na kojoj će se između ostalog govoriti i o referentnoj kamatnoj stopi.

“Referentna kamatna stopa je osnovna kamata stopa kojom se utiče na sve druge kamatne stope na novčanom tržištu, ali i u realnom sektoru – kamatne stope na kredite i na depozite”, objasnio je.

Prema njegovim rečima, NBS je u aprilu odlučila da promeni referentnu kamatnu stopu zbog inflatornih pritisaka, što je sada globalni fenomen.

Dragašević je rekao da je NBS u oktobru prošle godine počela da reaguje, izabrala postepeni pristup koji je u skladu sa karakterom inflatornih pritisaka.

“Procenjivalo se da će inflatorni pritisci biti kratkoročniji i da mogu biti manjeg intenziteta i zato smo odmah delovali”, napomenuo je.

Generalni direktor Sektora za monetarne i devizne operacije NBS rekao je da je u aprilu povećana referentna kamatna stopa i da je to početak zaoštravanja monetarne politike.

“Izvršni odbor NBS razmatra i domaću situaciju, ali i okruženje i celokupnu makroekonomsku situaciju, i sve na šta ta referentna kamatna stopa može da utiče”, rekao je.

O tome da li će referentna kamatna stopa biti veća, znaće se danas u podne.

Očekuje se da Evropska centralna banka poveća osnovnu kamatnu stopu

“Evropska centralna banka je uz Banku Japana jedna od retkih koja još nije započela svoj proces zaoštravanja monetarne politike, jedan od razloga je nepostojanje konsenzusa članova Evropska centralne banke. Tržište očekuje da to počne ove godine”, istakao je Dragašević dodajući da je bilo nagoveštaja da će biti povećanja referentne kamate stope ECB.

Naglasio je da tržište očekuje da bi u ovoj godini Evropska centralna banka mogla tri puta da poveća osnovnu kamatnu stopu za po 25 baznih poena, odnosno 0,75 procenata bi trebalo da bude povećana osnovna stopa Evropske centralne banke.

“Sedamdeset odsto inflacije je uvezena inflacija i to podrazumeva da je ona pod uticajem cena energenata, a imamo i rast cena žitarica i sve to će uticati na inflaciju”, napomenuo je.

Kada je reč o kursu dinara, kaže da je pojačana tražnja za devizama, NBS je reakcijom i umirila pritiske i sada su građani ponovo prodavci strane gotovine što doprinosi jačanju dinara.

“Od globalnih kretanja će zavisti i kurs u narednom periodu, ali NBS će obezbediti stabilnost”, istakao je. Naglasio je da ne očekuje drastične promene kada je reč o kreditima koji su od značaja građanima, a to su stambeni krediti koji su evroindeksirani.

“Euribor kao reperna kamata stopa će svakako rasti, na sam nagoveštaj Evropske centralne banke on je već odregaovao”, napomenuo je Dragašević. Očekujemo da to neće biti drastično i naglo, a očekuje da će rasti i stope na štednju.ete?

KOMENTARIŠI