NBS povećala referentnu kamatnu stopu na 6,25 odsto

NBS povećala referentnu kamatnu stopu na 6,25 odsto

Foto: Pixabay

Izvršni odbor NBS odlučio je na sednici da poveća referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, na nivo od 6,25 odsto. Povećana je i stopa na depozitne olakšice na pet osto, kao i stopa na kreditne olakšice na 7,5 odsto, saopštila je NBS.

NBS ističe da je Izvršni odbor pri donošenju odluke procenio da je još uvek potrebno nastaviti sa umerenim zaoštravanjem monetarnih uslova kako ne bi došlo do rasta inflacionih očekivanja i kako bi se osiguralo da se inflacija nađe na opadajućoj putanji i vrati u granice dozvoljenog odstupanja od cilja u horizontu projekcije.

“Prenošenje dosadašnjeg povećanja referentne kamatne stope na kamatne stope na tržištu novca, kredita i štednje ukazuje na efikasnost transmisionog mehanizma monetarne politike putem kanala kamatne stope”, navodi NBS.

Dodaje i da održavanjem relativne stabilnosti kursa dinara prema evru Narodna banka Srbije znatno doprinosi ograničavanju efekata prelivanja rasta uvoznih cena na domaće cene, kao i ukupnoj makroekonomskoj stabilnosti u uslovima povećane globalne neizvesnosti.

“Inflatorni pritisci na globalnom nivou i dalje izazivaju zabrinutost iako su svetske cene energenata, pre svega električne energije i gasa, ali i drugih primarnih proizvoda smanjene, a pokazatelji koji ukazuju na zastoje u globalnim lancima snabdevanja i kontejnerske transportne troškove gotovo u potpunosti vraćeni na nivoe pre pandemije”, kaže se u saopštenju.

Naredna sednica Izvršnog odbor NBS na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 13. jul.

KOMENTARIŠI