“NE IDI DALJE-MINE!” – Vojna vežba na Mogili, zabranjeno kretanje na obeleženom...

“NE IDI DALJE-MINE!” – Vojna vežba na Mogili, zabranjeno kretanje na obeleženom prostoru na Mogili

Sve informacije o realizaciji gađanja, mogu se dobiti u Komandi CO KoV u Požarevcu

Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko – eksplozivnim sredstvima na poligonu „Mogila“. Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko – eksplozivnim sredstvima na poligonu „Mogila“.

Vežbe sa bojnim MES realizovaće se dana 30. i 31.01.2018. godine u vremenu od 07,00 do 18,00 časova, na prostoru poligona „Mogila“ koji zahvata objekte: Ciganske livade (tt 79.5) – Mogila – t.124 – Gradsko brdo.1.

Zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega u označenom prostoru u navedenom vremenu.2. Poligonski – vežbovni prostor u kojem će se izvoditi vežbe sa bojnim MES biće obeležen crvenim barjačićima i tablicama sa natpisom: „NE IDI DALjE – MINE“ i obezbeđen stražarima3.

U toku izvođenja aktiviranja MES, u datim rejonima dolaziće do doleta delova materijala koji se ruši, zemlje i kamena i predstavljaju stalnu opasnost za lica koja se ne pridržavaju ovog obaveštenja, jer mogu da izazovu pogibiju ili teško povređivanje lica koja su u blizini.

Sve informacije o realizaciji gađanja, mogu se dobiti u Komandi CO KoV u Požarevcu.

KOMENTARIŠI