Cilj tribine je upoznavanje ljudi sa ulogom i aktivnostima poslanica i odbornica, kao i sa izazovima sa kojima se susreću. Ovo je bila interaktivna diskusija u kojoj su građani imali reč i koja ima za cilj da podstakne žene da uzmu aktivno učešće u demokratskim procesima.
Upoznavanje građanki o ulozi i aktivnostima poslanica, o izazovima sa kojima se susreću. Kako ih motivisati da uzmu učešće u demokratskim procesima.

 

KOMENTARIŠI