Neki radovi završeni, neki sutra javljaju iz JP “Toplifikacija”

Neki radovi završeni, neki sutra javljaju iz JP “Toplifikacija”

Intervencija na sanaciji kvara u podstanici "Milivoje Živanović" je završena u 14:50 časova.

Foto: Urban City

Korisnicima na adresama Čede Vasovića od 34 do 42, Čede Vasovića od 3 do 23, Kosovska od 2 do 40 i Sime Simića od 2 do 10 ponovo se isporučuje toplotna energija.

Radovi na sanaciji cevovoda u ul. Kosančićeva br.20 biće nastavljeni u toku sutrašnjeg dana. Korisnicima na adresama Kneza Lazara od 17 do 37 i Jug Bogdanova od 7 do 9 se isporučuje toplotna energija.

 

KOMENTARIŠI