Neobično, ali ne i nemoguće: SEDNICA SKUPŠTINE GRADA POŽAREVCA u subotu, 24....

Neobično, ali ne i nemoguće: SEDNICA SKUPŠTINE GRADA POŽAREVCA u subotu, 24. decembra

Sednica će se održati u sali 107 Skupštine Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, sa početkom u 10,00 časova.

Po usvajanju zapisnika sa pete sednice Skupštine Grada Požarevca održane 22. novembra 2016. godine za ovu sednicu predlažem sledeći

DNЕVNI RЕD:

1. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na cenovnike javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac i to:

a) Javno komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/ 2016-5 od 17.12.2016. godine),
b) Javno komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-6 od 17.12.2016. godine) i
v) Javno komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-7 od 17.12.2016. godine),

2. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na programe javno komunalnih preduzeća i javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac za 2017. godinu i to:

a) Javno komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-11 od 17.12.2016. godine),
b) Javno komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-12 od 17.12.2016. godine),
v) Javno komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-241/2016-13 od 17.12.2016. godine),
g) Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-241/2016-10 od 17.12.2016. godine),
d) Javnog preduzeća „LJubičevo“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-9 od 17.12.2016. godine) i
e) Korišćenja subvencija Javnog preduzeća „LJubičevo“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-8 od 17.12.2016. godine),

3. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu za radnu 2015/2016. godinu Predškolske ustanove „LJubica Vrebalov“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-226/2016-3 od 28. novembra 2016. godine),

4. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada za 2016/2017. godinu u Predškolskoj ustanovi „LJubica Vrebalov“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-226/2016-4 od 28. novembra 2016. godine),

5. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada zdravstvene ustanove Apoteka Požarevac za 2017. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-21 od 17.12.2016. godine),

6. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na statute javno komunalnih preduzeća i javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac i to:

a) Javno komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-18 od 17.12.2016. godine),
b) Javno komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-14 od 17.12.2016. godine),
v) Javno komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/16-17 od 17.12.2016. godine),
g) Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/16-16 od 17.12.2016. godine) i
d) Javnog preduzeća „LJubičevo“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/16-15 od 17.12.2016. godine),

7. Predlog Odluke o matičnim područjima na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-226/16-6 od 28.11-2016. godine),

8. Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije lokalnog puta Požarevac – Kostolac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-226/2016-5 od 28. novembra 2016. godine),

9. Predlog Odluke o dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-235/16-1 od 10. decembra 2016. godine),

10. Predlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju ustanove Centar za socijalni rad Požarevac – prečišćen tekst, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-241/2016-26 od 17.12.2016. godine),

11. Predlog Odluke o izmeni Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-241/2016-22 od 17.12.2016. godine),

12. Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Požarevca u 2017. godini, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-23 od 17.12.2016. godine),

13. Predlog Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2017. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-24 od 17.12.2016. godine),

14. Predlog Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređivanje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017-2020, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-25 od 17.12.2016. godine) i

15. Predlog Rešenja o usvajanju likvidacionog bilansa Javnog radio difuznog preduzeća „Radio Požarevac“ – u likvidaciji Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-19 od 17.12.2016. godine)

16. Predlozi akata iz oblasti izbora, imenovanja, postavljenja i razrešenja:

a) Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti upravitelja Fondacije Milenin dom – Galerija Milene Pavlović – Barili Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-20 od 17.12.2016. godine).

KOMENTARIŠI