NEPRAVILNOSTI U KPZ “ZABELA”: “Pali” na finansijama

NEPRAVILNOSTI U KPZ “ZABELA”: “Pali” na finansijama

Nepopisana imovina, pogrešna novčana knjiženja, izostanak javnih nabavki, isplata jubilarnih nagrada bez donetog rešenja... neke su od primedaba državnog revizora na poslovanje kazneno-popravnog zavoda u kojem kazne izdržava oko 1.500 najtežih osuđenika.

Revizijom poslovanja u 2015. utvrđeno je da Zavod nije izvršio ni popis svoje imovine, niti popis novčanih obaveza u iznosu koji premašuje 67 miliona dinara, a u finansijskom izveštaju za prošlu godinu su izostavljene obaveze prema dobavljačima, “teže” od 11 miliona.

– U pomoćnoj knjizi depozita nije evidentirano stanje deviza privremeno oduzetih od osuđenih lica i ne vodi se devizna blagajna za njihov promet, koja bi trebalo da beleži deponovanje prilikom dolaska na izdržavanje kazne, zamenu u dinare i podizanje pri izlasku na slobodu – naveo je u izveštaju sačinjenom na 124 strane generalni državni revizor Radoslav Sretenović.

Zavod nije iskazao ni stanje na podračunu za deponovanje novca osuđenika u Posebnom odeljenju, kažnjenih za organizovani kriminal, u iznosu od 141.000. Takođe, nema ni stanja blagajne osuđeničkog depozita ovog odeljenja, u iznosu od 199.000 i “halo” kartica u vrednosti od 2.000 dinara. Primedbe revizora odnose se i na jubilarne nagrade za 50 zaposlenih, od tri miliona i 270.000 dinara, jer za takvo plaćanje nije doneto posebno rešenje.

Pojedinim zaposlenima je mesečno isplaćivano i po 80 sati prekovremenog rada, iako zakon dozvoljava samo osam sedmično. Problematične su i liste prekovremenog rada, a Zavod nije popisao ni šest stanova koji su – od 1997. do 2007. – dati u zakup zaposlenima, niti je sa njima produžio ugovore…

Za sve ustanovljene nepravilnosti, državni revizor je izrekao mere koje treba preduzeti da bi se one otklonile, a uprava KPZ “Zabela” ima rok od 90 dana da postupi po nalozima i o tome sačini pismeni izveštaj.

ŽITO

Zavod je kod trećih lica uskladištio merkantilnu pšenicu iz roda 2014. i 2015, u iznosu od 494.000, te merkantilni kukuruz vredan 164.000 dinara – ali bez poštovanja načela obezbeđivanja konkurencije putem prikupljanja ponuda, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

1 KOMENTAR

KOMENTARIŠI