Netaknute šume i jezera Braničevskog okruga

Netaknute šume i jezera Braničevskog okruga

Opština Malo Crniće, smeštena u Stigu i to u centru Braničevskog okruga, svoje turističke potencijale vidi u tranzitnom ili vikend turizmu.

– Turistički potencijal naše opštine predstavlja tranzitni ili vikend turizam, s obzirom na to da kroz opštinu prolaze magistralni putevi ka Majdanpeku i Žagubici. Najčešće destinacije koje posećuju turisti su manastiri, bazeni i dva veštačka jezera – Zaova i Zmajevac, koja su posebno povoljna za razvoj sportskog ribolova, navodi predsednik opštine Mališa Antonijević.

Značajnu turističko-ekološku sredinu čini prostor zaovačkih šuma. Međutim, šumski kompleks je po Zakonu o vraćanju imovine crkvama vraćen Eparhiji braničevskoj. Opština stoga mora da se konsultuje sa crkvom u vezi sa daljim namerama za korišćenje i turističku promociju čitavog ovog prostora. Na teritoriji opštine postoji i veći broj očuvanih starih kuća, koje je takođe moguće iskoristiti. Pogodne su za razvoj seoskog ili etno turizma, što bi moglo da pospeši i razvoj poljoprivrede, koja je najveći potencijal regiona uopšte.

– Turistička organizacija opštine već preduzima prve korake vezane za edukaciju domaćina za uključivanje u etno turizam. U sklopu razvoja seoskog i etno turizma, posebno treba istaći ekološku celinu južno od Aljudova i Kule, gde je smešten najveći šumski kompleks, istovremeno sa najvećim visinama terena i povoljnim strujanjima vetra. Tu se otvara mogućnost za organizovanje sportsko-rekreativnog turizma, objašnjava Antonijević.

Opština namerava da u 2017. godini sanira Zmajevac i Zaovu u saradnji sa nadležnim republičkim službama i preduzećima. Ono na šta ne mogu da utiču, jesu posetioci. Zaova ih svake godine ima uoči Stiškog posela tokom leta, u danima oko svakog prvog maja kao i preko vikenda. Iza njih obično ostane velika količina smeća, što ruži sliku netaknute šume i jezera kao velikog turističkog potencijala ovog kraja pa se u predstojećem periodu mora raditi na edukaciji posetilaca koji su svake godine sve brojniji.

Jezero u Smoljincu “opasno”

KOMENTARIŠI