Nova afera u EPS-u

Nova afera u EPS-u

Zbog zloupotrebe naloga za službena putovanja i naplate dnevnica, EPS distribucija je još u oktobru 2016. probila budžet planiran za te namene za celu 2016. godinu za čak 67%.

Do te računice došao je sindikat radnika EPS-a koji je tražio od nadzornog odbora da preispita enormno trošenje novca.

Izvor “Blic”-a tvrdi da je jedan broj zaposlenih naplaćivao troškove putovanja iz Novog Sada do Beograda iako za to nisu imali pravo.

Od direktora Bojana Antlagića sindikati su tražili na uvid sve službene naloge po kojima su isplaćivane dnevnice, ali je on to odbio.

KOMENTARIŠI