Nove klupe i korpe za otpatke u Kostolcu

Nove klupe i korpe za otpatke u Kostolcu

U Kostolcu završeni su radovi na sanaciji drvenih elemenata na mobilijarima i ugradnja novih korpi za otpatke.

Dotrajale kante za otpatke zamenjene su novim na više lokacija u gradu. Ukupno je postavljeno 20 kanti za koje je Gradska opština Kostolac izdvojila sredstva u iznosu od 84.000,00 dinara. Prilikom postavljanja novih kanti za otpatke vodilo se računa o opravdanosti izbora i o lokacijama na kojima se najviše okupljaju građani.

Javne gradske površine upotpunjene su novim klupama, odnosno zamenom dotrajalih i polomljenih drvenih elemenata, čime su dotrajale klupe vratile prvobitnu funkciju. Radove na saniranju dotrajalih drvenih elemenata na gradskim klupama izvodili su radnici angažovani za javne radove, koji su takođe radili i postavljanje novih korpi za otpatke, a koje su inače izrađene u KPD Zabela u Požarevcu.

KOMENTARIŠI