NSZ poziva kompanije koje posluju u Srbiji da učestvuju u istraživanju „Anketa...

NSZ poziva kompanije koje posluju u Srbiji da učestvuju u istraživanju „Anketa poslodavaca 2017“

Anketa poslodavca 2017

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) od 22. novembra sprovodi „Anketu poslodavaca 2017“, u cilju kontinuiranog praćenja potreba tržišta rada. Ovogodišnja anketa je sedma zaredom i njome će biti obuhvaćeno oko 5.000 poslodavaca iz svih oblasti rada.

Anketari NSZ intervjuisaće u narednih mesec dana poslodavace širom Srbije o njihovim planovima zapošljavanja, neophodnim veštinama i znanjima koje potencijalni zaposleni treba da poseduju.

Rezultat, kao i u slučaju prethodnih anketa, koristiće se za procenjivanje situacije na tržištu rada, za usklađivanje usluga i mera koje pruža NSZ sa potrebama privrede, kao i za poboljšanje kvaliteta naših usluga. Svrha Ankete poslodavaca je i identifikacija deficitarnih zanimanja – u svim regionima, kao i po privrednim sektorima.

Dobijene informacije biće od značaja za NSZ, obrazovne institucije i za same poslodavce.
Visok nivo učešća kompanija u istraživanju je od ključnog značaja. Bez saradnje malih, srednjih i velikih kompanija sa NSZ, ambiciozni rezultati, koji su od koristi za celo društvo, možda neće biti postignuti.

Samo zajedničkim radom doprinećemo sagledavanju realnih potreba i daljnjem razvoju tržišta rada u Srbiji.

KOMENTARIŠI