Jedna od ovih obuka je osnovna informatićka obuka za osobe sa invaliditetom. U pitanju su 6 osoba koje imaju najmanje srednju stručnu spremu. Obuka traje ukupno 90 časova, 5 dana nedeljno, 4 časa dnevno.

Obuka je počela 23.11.2016. i traje do 27.12.2016. i u to su uključeni troškovi prevoza koji su 3.666 din po polazniku. Druga obuka je osnovna informatička obuka prema ECDL standardu za osobe sa evidencije NZS koje se nalaze u dugoročnoj nezaposlenosti, a mlađe su od 30 godina i imaju minimum SSS.

U pitanju je 10 lica, a ukupno trajanje za ovu obuku je 98 časova, 5dana nedeljno, 3 časa dnevno, obuka traje od 07.12 do 26.12.

KOMENTARIŠI