Od 3. aprila KAŽNJAVANJE po novoj tarifi, SPORAZUM i dalje moguć, ali...

Od 3. aprila KAŽNJAVANJE po novoj tarifi, SPORAZUM i dalje moguć, ali u ovim slučajevima vam “NEMA SPASA”

O sporazumu, na kraju, odlučuje Prekršajni sud

Foto: Urban City // arhiva

Od 3. aprila saobraćajna policija kažnjavaće vozače po novoj tarifi – pojedine kazne uvećane su i za 100 odsto. Kao i do sada biće moguć takozvani dogovor između učinioca prekršaja i saobraćane policije. Međutim, NE u svakoj situaciji.

Kada vas saobraćajna policija kazni na licu mesta, potrebno je sačekati poziv sudije za prekršaje, a potom se javiti u teritorijalno nadležnu stanicu policije ili u policijsku jedinicu u mestu svog prebivališta – kako bi zaključili sporazum.

O sporazumu, na kraju, odlučuje Prekršajni sud.

Takav sporazum mogu da zatraže svi vozači, osim onih koji su počinili teške saobraćajne prekršaje.

KADA NE MOŽETE SKLOPITI SPORAZUM

Ako je neko, u prethodne dve godine, pravosnažnom presudom suda osuđen za prekršaj koji predviđa šest ili više poena; ukoliko je u poslednje četiri godine izvršio teško krivično delo protiv bezbednosti i nepružanja pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi; ako je neko učinio prekršaj nasilničke vožnje.

Za istek vozačke dozvole, ili istek važenja registracije, kao i za prekršaje kao što su nasilnička vožnja – vožnja u potpuno alkoholisanom stanju više neće biti moguće zaključenje nagodbe.

Inače, kazne za pojedine prekršaje su povećane, pa će se, na primer, vožnja u suprotnom smeru u jednosmernoj ulici umesto sa 6.000 kažnjavati sa 10.000 dinara; za preticanje preko pune linije kazna je povećana sa 15.000 na 20.000 dinara, koliko će koštati i prelazak na crveno svetlo.

Saobraćajna policija će u narednom periodu strogo kontrolisati i korišćenje sigurnosnog pojasa na zadnjem sedištu.

KOMENTARIŠI